Tehnici de lucru folosite in educatia plastica din invatamant

Prof. înv. preşcolar Vană Ionica Cristina
Şcoala Gimnazială „Gheorghe Brăescu” Calafat
Grădiniţa Nr.1 Calafat

desen%2012.jpg
desen%201.jpg

Noţiunea de tehnică de lucru se raportează la noţiunea de materie cu care de altfel se află într-o strânsă legătură. Nu greşim când definim tehnica prin materie. Lumea formelor infantile nu-şi poate afla concretizarea în afara materiei, deci a tehnicii. Prin tehnicile plastice de lucru copiii constrâng materialele (acuarela, guaşa, tempera, soluţii colorate cu diferiţi pigmenţi, materialele textile imprimate, hârtie de desen albă, hârtii colorate etc.) să configureze altceva decît ceea ce sunt ele, fără să-şi piardă propria lor structură. Iată cele mai importante tehnici pentru lucru cu preşcolarii:
Tehnica acuarelei Acuarela este un gen de pictură care foloseşte culori de apă. Procedeul de colorare în umed a unei suprafeţe prin întinderea unei culori care se dizolvă în apă, se realizează cu ajutorul pensulei. Se are în vedere că atât procedeul folosit, cât şi calitatea culorii, determină, de cele mai multe ori, aspectul reuşit al desenului şi expresivitatea lui.
Acuarelele se dizolvă în apă, în vase separate sau în adânciturile speciale ale capacelor cu¬tiilor de acuarelă. Obţinerea diferitelor nuanţe se realizeasă prin amestecul a cel mult 2-3 culori în cantităţi diferite cu ajutorul pensulei.
Astfel, există acua¬rela pură, acuarela după metoda guaşă şi guaşă.

desen%202.jpg

Cel mai abordat gen al acestei tehnici este peisajul, apoi natură statică, portretul etc.
Tehnica guaşei Acest vechi gen de pictură care este una din variantele acuarelei, a fost aplicat pentru prima dată de pictorul Pado Pini în 1548.
În vremea noastră a devenit o tehnică foarte răspândită şi se practică atât pe hârtie, cât şi pe mătase şi alte materiale. Guaşa se întâlneşte în magazinele noastre în seturi de tuburi sau recipiente de plastic.
În stare proaspătă se prezintă ca o pastă, deasupra plutind liantul, guma arabică şi apa, care îngreunează încărcarea pensulei. Pentru a preveni aşezarea unui strat prea gros de culoare care, după uscare, de regulă, crapă, lăsăm recipintele pentru o perioadă fără capace de acoperire. Înainte însă omogenizăm conţinutul. Culoarea se întăreşte, putând fi diluată uşor cu apă prin frecare.

desen%203.jpg

Tehnica temperei
Pictura în tempera nu se poate aplica decât pe un material care nu absoarbe o cantitate prea mare de materie liantă din culori. În caz contrar materialul trebuie prelucrat căci tempera aplicată pe un material poros dă un strat afânat şi schimbă puternic tonul când se usucă, iar culorile nu se pot fixa destul de bine.
Dificultatea cea mai serioasă în tempera este uscarea prea rapidă a culorilor care împiedică orice modificare.
Spre deosebire de pictura în ulei şi tempera veche, tempera nouă nu-i obligă pe copii să aibă un anumit sistem de executare a picturii, dându-le deplina libertate în această privinţă, libertate de care se poate bucura oricine lucrează în această tehnică.
Tehnica grafică Culorile grafice sunt fluide, luminoase şi volatile. Deşi se mai folosesc doar la încărcarea stilourilor, încercăm în lipsa aces¬tora un alt procedeu de utilizare. Aceeaşi pensulă pentru aceeaşi culoare, de la început până la terminarea activităţii. Pensoanele sunt rotunde, din păr de porc fin, părul acestora devenind un mic rezervor de culoare după înmuierea în călimară.
Se pot colora forme elaborate sau pot fi construite direct cu culoarea.

desen%204.jpg
desen%207.jpg

Colajul
În vederea abordării tehnicii colajului, recomandăm copiilor colectarea şi depozitarea într-un plic mare a bucăţilor de hârtie colorată, texte expresive negre-alb pe alte fonduri colorate, titluri de articole etc. decupate din ziare vechi şi reviste, calendare color etc.
Activitatea de acomodare şi cunoaştere a posibilităţilor de expresie a hârtiei colorate se desfăşoară individual, fiecare copil având afinităţi pentru anume forme şi cromatică.
Pentru caşerare pregătim suprafeţe de hârtie după procedeul decuparea “moale” obţinând efectul vibrat pictural. Spaţiile care se nasc între suprafeţele de culoare devin pasaje ce urmează a fi puse în valoare prin strălucire sau luminozitate, folosind colori de apă.

desen%205.png

Tehnica ştampilei (moduli de polistiren)
Modulii se realizează din polistiren folosit la izola¬ţii, în lucrările de construcţii.
Prin tăierea polistirenului, obţinem o varietate de paralelipipede, prisme, corpuri de rotaţie ale căror baze pătrate,triunghiulare sau ovale le folosim încărcându-le cu culoare şi apoi ştampilare.
Se pot obţine şi suprafeţe traforate prin topirea polistirenulul cu acul de pirogravat.
Muchiile modulului pot figura linii.
Ca suport folosim hârtia de desen, cartonul duplex, foiţa.
Am folosit culori de apă, guaşă, pregătite pe hârtia de încercări sau aşezate direct cu pensula pe modul. La nevoie modulul se poate şterge cu o cârpă umedă.

desen%206.jpg

Tehnica ştampilelor de cartofi
Pentru aceasta se folosesc cartofi mai mari şi proaspeţi. Se taie cartoful în două jumătăţi. Cu vârful cuţitului se desenează pe jumatatea lui modelul dorit. Cu ajutorul cuţitului trebuie scos modelul în relief. Pe ştampila rezultată astfel, se aplică cu pensula tempera şi se ştampilează pe materialul dorit ( hârtie, pânza, faianţa, carton). Dacă se realizează un model cu mai multe culori ( pe acelaşi cartof), se va colora fiecare element în culoarea cerută, important este ca înainte de a da cu culoare pe cartof, acesta să fie bine şters.
Tehnica ştampilelor din plută
Şi din dopuri de plută se pot confecţiona ştampile de diferite mărimi pentru realizarea unor modele decorative. Este necesar ca dopul să fie neted. Se crestează cu ajutorul unui cuţitaş diferite profile în dop de o adâncime de 3 – 5 mm în funcţie de modelul dorit. Pentru ştampilare se foloseşte tuşiera, astfel sunt necesare mai multe tuşiere de diferite culori. Ştampilele din plută au mai multă durabilitate decât cele din cartofi, care se pot folosi numai o singură dată. Cu ajutorul ştampilelor din plută, prin repetare, alternare şi simetrie se pot crea motive noi, care dezvoltă orientarea în spaţiu a copiilor.
Tehnica ştampilelor din gume de şters
Gumele de şters sunt un material ideal pentru realizarea unor ştampile. Astfel, se pot realiza motive mai pretenţioase ca animale sau plante stilizate, cifre, figuri geometrice.Pentru realizarea ştampilei se copiază modelul dorit pe gumă şi se crestează apoi profilele cu un cuţitaş bine ascuţit.
Tehnica amprentei vârfurilor ( dactilopictura)
Este o tehnică pe cât de simplă, pe atât de importantă pentru dezvoltarea abilităţii degetelor copiilor. Fiecare deget are o altă amprentă, mai mare sau mai mică. În felul acesta obţinem cele mai reuşite ştampile. Culorile care vor fi folosite trebuie sǎ acopere bine, de aceea se recomandǎ tempera. Cu aceastǎ tehnicǎ se poate decora orice material şi orice suprafaţǎ.
Tehnica picturii cu palma.
Se unge palma cu un strat de vopsea mai concentrată şi, aplicând-o apoi apăsat pe suprafaţa de decorat, se obţine o pată care sugerază un model oarecare ce poate fi completat cu ajutorul dactilopicturii sau chiar cu pensula, obţinându-se astfel diferite imagini. Aplicând palma de mai multe ori în acelaşi loc şi învârtindu-se în acelaşi timp foaia de hârtie, se obţin efecte sub formă de floare, soare sau alte imagini.
Tehnica pensulei aplicate Această tehnică presupune folosirea acuarelei direct din cutie. Cu o pensulă groasǎ îmbibatǎ în culoare, se aplicǎ pe suprafaţa de decorat pete, amprente ale pensulei groase. Prin aplicare repetatǎ, în funcţie de modelul dorit, se pot obţine elemente florale (floarea soarelui) sau peisaje.
Tehnica picturii cu buretele
Se taie buretele în bucăţi mici, uşor de manevrat. Există mai multe moduri în care copiii pot să le utilizeze:
- se înmoaie buretele în cutia cu culoare, apoi se trece cu el, în trăsături largi, peste hârtie;
- se pictează o latură a buretelui cu pensula, apoi se utilizează această latură pictată ca o ştampilă;
- se udă hârtia şi se întinde pe masă; utilizând un beţişor sau o pensulă, se picură pe hârtie mici pete de culoare; acestea se absorb cu bucăţi de burete de diferite forme; va rezulta o structură interesantă.
Tehnica picturii cu hârtie mototolită

desen%208.jpg

Se foloseşte o coală de scris pentru confecţionarea unei ştampile (prin mototolire ). Se înmoaie în culoare şi se tamponează suprafaţa colii de hârtie, obţinându-se subiectul ales.
Tehnica ştampilei din frunze
Se aplică culoare pe frunza uscată şi se prezează pe coala de hârtie.
Alte tehnici
Desenul încreion – primul instrument pe care copilul îl mânuieşte la venirea în grădiniţă; desenul devine mijloc de comunicare a gandurilor si trairilor afective ale copilului.
Desenul cu creioane colorate – culorile preferate sunt culori calde, tari: roşul, verdele, albastrul şi galbenul. Dacă îi place o culoare, o foloseşte tot desenul.
Desenul în ceracolor – tehnica cere nişte deprinderi deja formate. Este utilizată la 5-6 ani, când copilul a dobândit mai multă precizie în mişcarea mâinii.
Desenul cu carioca – tehnica realizează trecerea de la desenul în creion la cel în culori de apă. Copiii sunt impresionaţi de urmele puternice şi coloritul viu al acestor instrumente. Conştientizează că urmele lăsate nu se pot şterge.

desen%209.png

Tehnica imprimării
Această tehnică este simplă, la îndemâna tuturor copiilor şi constă în aşezarea deasupra foii suport a unei bucăţi de tul, tifon, ţesături cu ochiuri mai mici sau mai mari înmuiate în culoare, dar bine stoarse. Deasupra lor se aşterne o altă hârtie şi se apasă pe toată suprafaţa. După înlăturarea acestei foi, pe foaia suport apar puncte, linii, pete de diferite culori, acestea constituind fondul unor compoziţii cu subiecte diferite.
Tehnica desenului decorativ cu ajutorul pieptenului
Se pregăteşte pe o placuţă de faianţa, tempera sau guaşă nedizolvată, adică concetrată. Cu ajutorul unei periuţe de dinţi se ung dinţii pieptenului care se trag pe suprafaţa de decorat, realizând astfel dungi ( orizontale, verticale, oblice, linii paralele, valuri etc.), după inspiraţia fiecăruia şi după felul cum este mânuit pieptenele. Pentru realizarea unor efecte de haşurare, se poate continua prin suprapunerea liniilor diferit colorate.
Tehnica şabloanelor aplicate prin folosirea sitei

desen%2010.jpg

Şablonul se confecţionează de preferinţa dintr-un material plastic, care nu absoarbe vopseaua, se aplică materialul dorit, apoi se aşează sita de sârmă, peste care cu ajutorul unei periuţe de dinţi se trece vopseaua, în prealabil pregătită pe toată suprafaţa materialului rămasă liberă prin aplicarea şablonului. Apoi se ridică uşor sita şi şablonul de pe material, rămânând astfel silueta modelului dorit.
Tehnica mixtă în creioane colorate şi carioca
Datorită culorilor vii, intense, cariocile sunt preferate de toţi copiii; ei preferă să umple mai ales spaţiile: frunze, fluturi, flori. Lucrările realizate de ei au fost diverse: ,,Felicitări pentru mama’’, ,,Felicitări pentru ziua prietenului meu” , ,,Invitaţie la serbare” , ,,Casa mea cu grădină”, ,,Oraşul meu”, ,,Aspect de primăvară”.
Tehnica plierii hârtiei
Se realizează astfel: peste petele de culoare puse cu pensule groase pe jumătate din suprafaţa hârtiei se pliază hârtia pe jumătate şi se netezeşte cu mâna pentru a presa culorile aflate între foi. Astfel, se obţin două forme spontane identice, aflate faţă în faţă. . Exemple de activităţi: „ Abracadabra, vrăjitorie de culori”, „Floarea”, „Fluturaşul”.
Tehnica picturii cu sfoara
După ce s-a pus o cantitate mică de vopsea în mijlocul unei foi, copilul se
foloseşte de o sfoară pentru a elimina vopseaua şi a realiza un desen; se trage sfoara de la un capăt, după ce a fost aşezată într-o anumită formă peste pata de culoare fluidă între două foi. . Exemple de activităţi: „Forme fel de fel”, „Vârtejuri”
Tehnica desenului pe calculator
Odată cu dezvoltarea PC-ului şi a accesibilităţii lui, tot mai mulţi copii, chiar de la vârste foarte mici, pot folosi diferite programe de grafică, desen, prelucrarea imaginii etc. Practic, mai ales în mediu urban, este foarte puţin probabil să existe copil care să nu poată accesa un PC. Folosind programul “Paint” copiii pot realiza, relativ uşor, lucrări de grafică în diferite culori.

desen%2011.jpg

Tehnica modelajului
Conform programei de abilităţi plastice în grădiniţă se utilizează şi tehnica modelajului. Dar, deşi tehnica modelajului se bazează pe mai multe procedee, am constatat că în grădiniţă este folosit doar procedeul de modelare în plastilină.
Pornind de la această idee, ar putea fi practicate în grădiniţă şi alte procedee ale acestei tehnici.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License