Stema Judetului Dolj
Stema%20jude%C8%9Bului%20Dolj.png

Este adoptată prin Hotărârea Guvernului nr. 626 din 29 mai 2003 şi publicată în Monitorul Oficial nr. 416 din 13 iunie 2003.

Descrierea stemei:

Stema judeţului se compune dintr-un scut triunghiular cu marginile rotunjite, tăiat şi retezat. În cartierul unu, în câmp roşu, un leu rampant, încoronat, de aur, armat şi limbat cu negru, tinând o sabie de aur, în pal. În cartierul doi, în câmp roşu, un snop de grâu, de aur. În cartierul trei, în câmp albastru, un peşte de argint, orientat spre dreapta (?).

Semnificaţia elementelor însumate:

Leul este vechiul simbol al Olteniei, ca provincie istorică românească, şi este un corolar al virtuţilor locuitorilor acestor meleaguri. Snopul de grâu reprezintă bogăţia acestui judeţ şi ocupaţia tradiţională a locuitorilor săi. Peştele este un element heraldic tradiţional, înscris în vechea stemă interbelică a judeţului, şi reprezintă bogăţia apelor acestei zone, iar prin extrapolare poate deveni un simbol al agilităţii oamenilor de pe aceste meleaguri.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License