Statut

Art. 1. Academia Olimpica Romana (A.O.R.) este o unitate, fara personalitate juridica, a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (C.O.S.R.), organizata in conformitate cu principiile Chartei Olimpice, statutului C.O.S.R. si statutului propriu. A fost constituita la 21 martie 1991, in baza hotararii Adunarii Generale a Comitetului Olimpic Roman (C.O.R.).
1.1. Academia Olimpica Romana are emblema proprie.
1.2.Sediul central al A.O.R. este in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 155, Bl. D1, tronson 5, Et. 3, sector 1, cod 010073.

Art. 2. Academia Olimpica Romana are ca obiective:
a) Promovarea ideilor generoase ale olimpismului, a spiritului si principiilor olimpice in activitatea sportiva din Romania.
b) Studierea aspectelor istorice, culturale, etice si sociale ale Miscarii Olimpice mondiale si din tara noastra, precum si cele referitoare la Jocurile Olimpice.
c) Promovarea spiritului de fair-play, lupta impotriva violentei, a dopajului si coruptiei in sport.
d) Protejarea sportului si a sportivilor de orice influenta negativa care poate conduce la indepartarea de la principiile olimpice si de la etica sportiva.
e) Contributia la formarea, in spiritul idealurilor olimpice, a specialistilor in educatie fizica si sport.
f) Incurajarea activitatii de studiu si cercetare, precum si a creatiei artistice cu tematica olimpica.

Art. 3. Activitatea Academiei Olimpice Romane este asigurata de catre un Consiliu de conducere, format din 11 membri: director, secretar si 8 membri, acestora adaugandu-li-se directorul Academiei Olimpice de Excelenta. Aceasta structura a fost aprobata in sedinţa Comitetului Executiv al C.O.S.R. din 31 martie 2011.

3.1. Consiliul de conducere este numit de catre Comitetul Executiv al C.O.S.R.
3.2. Directorul Academiei Olimpice Romane isi desfasoara activitatea in regim de voluntariat ori in baza unor raporturi juridice de munca sau civile.
3.3. Consiliul de conducere al A.O.R. se intruneste trimestrial sau ori de cate ori este necesar, la solicitarea a 2/3 din membrii sai. Sedinta sa este statutara in prezenta a 2/3 din numarul membrilor, iar hotararile se iau cu majoritatea simpla de voturi. In caz de egalitate, votul directorului este decisiv.
3.4. Directorul, impreuna cu secretarul si cu responsabilul comisiei de specialitate a C.O.S.R., pot decide, in caz de urgenta, rezolvarea unor probleme care tin de activitatea curenta. In prima sedinta a Consiliului, acestia vor informa membrii despre masurile adoptate.
3.5. Pentru indeplinirea obiectivelor, A.O.R. are in structura sa 4 comisii de specialitate, conduse de catre un responsabil de comisie:
Comisia 1: Organizatorica
Comisia 2: Educatie si cultura olimpica
Comisia 3: Cercetarea si documentarea fenomenului olimpic, organizarea sesiunilor de comunicari stiintifice
Comisia 4: Formare – perfectionare specialisti in domeniul Miscarii Olimpice.

Art. 4. In cadrul A.O.R. functioneaza Academia Olimpica de Excelenta in scopul asigurarii corespondentei intre nevoile de evolutie ale specialistilor si parcursurile de cariera disponibile in cadrul sistemului national de educatie fizica si sport sau/si in cadrul altor domenii ale vietii sociale.
4.1. Academia Olimpica de Excelenta are emblema proprie
4.2. Sediul central al Academiei Olimpice de Excelenta este in Complexul Olimpic “Sydney 2000”, situat in satul Izvorani, comuna Ciolpani, cod postal 077051, judetul Ilfov.

Art. 5. Academia Olimpica de Excelenta are ca obiective:
1) Cresterea competitivitatii structurilor sportive, respectiv cluburi sportive si federatii sportive nationale, in activitatea sportiva de performanta desfasurata pe plan intern si international prin:
a) sustinerea perfectionarii specialistilor pentru obtinerea performantei maxime in activitatea pe care o desfasoara;
b) sustinerea perfectionarii specialistilor in perspectiva evolutiei profesionale pentru promovarea in ierarhia domeniului.
2) Valorificarea superioara a resurselor umane in domeniul educatiei fizice si sportului.
3) Valorificarea superioara a rezultatelor activitatii de cercetare si a transferului de informatii.
4) Dezvoltarea parteneriatului intre unitatile, institutiile si organizatiile cu atributii in promovarea, organizarea si desfasurarea activitatii de educatie fizica si sport.

Art. 6 . Activitatea Academiei Olimpice de Excelenta este condusa de un Consiliu de conducere format din director, secretar si 3 membri.
6.1. Consiliul de conducere este numit de Comitetul Executiv al COSR.
6.2. Consiliul de conducere se intruneste trimestrial sau de cate ori este nevoie.
6.3. Directorul Academiei Olimpice de Excelenta isi desfasoara activitatea in regim de voluntariat ori in baza unor raporturi juridice de munca sau civile.

Art. 7. Academia Olimpica Romana (A.O.R.) are in teritoriu filiale, cluburi si cercuri olimpice. Acestea au competenta de a actiona la nivelul judetelor, localitatilor, unitatilor de invatamant si sportive, pentru promovarea ideilor olimpismului, prin organizarea de manifestari specifice.

7.1. A.O.R. organizeaza expozitii itinerante privind istoria Jocurilor Olimpice, retrospective ale Miscarii Olimpice romanesti si ale medaliatilor olimpici romani, promovand afise, fotografie artistica si documentara, lucrari de specialitate si literatura olimpica, lucrari de arta cu tematica sportiva, etc.
7.2. Academia Olimpica Romana furnizeaza filialelor, cluburilor, cercurilor olimpice, precum si colaboratorilor acestora materiale documentare si promotionale pentru desfasurarea activitatii. De asemenea, filialele isi organizeaza un sistem de documentare audio-video si tiparituri specifice.
7.3. Academia Olimpica Romana colaboreaza cu Academia Internationala Olimpica (A.I.O.), cu alte Academii Nationale Olimpice si cu diverse institutii de specialitate pentru realizarea unor schimburi de informatii si de specialisti, in vederea diversificarii si aprofundarii modalitatilor de diseminare a educatiei olimpice.
7.4. Academia Olimpica Romana selectioneaza, pregateste si trimite prin intermediul C.O.S.R., cursanti la sesiunile anuale ale Academiei Internationale Olimpice.

Art. 8. Poate fi membru al Academiei Olimpice Romane orice persoana (fara nici o discriminare bazata pe criterii de rasa, sex, etnie, origine sociala, apartenenta politica sau religioasa) care doreste sa sprijine Miscarea Olimpica si sa contribuie activ la promovarea Olimpismului in medii cat mai largi. Orice activitate desfasurata se bazeaza pe voluntariat.

Art. 9. Academia Olimpica Romana colaboreaza cu serviciile publice deconcentrate sau descentralizate, dupa caz.

Art. 10. Academia Olimpica Romana propune Comitetului Executiv al C.O.S.R. activitatile care se vor desfasura anual la nivel national, iar dupa aprobare asigura realizarea lor.

Art. 11. Mijloacele financiare si materiale ale Academiei Olimpice Romane provin din bugetul asigurat de catre C.O.S.R. Departamentului de Educatie Olimpica, Sport Scolar si Universitar, precum si din atragerea unor resurse alternative.

Art. 12. Prezentul statut este insotit de “Regulamentul de organizare si functionare al Academiei Olimpice Romane”.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License