Regulamentul De Organizarea Si Desfasurare A Concursului De

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN
DOLJ
Nr. ………. din 20.02.2013
REGULAMENTUL
DE ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURARE
A CONCURSULUI DE GIMNASTICĂ SPORTIVĂ
( CLASELE I – XII)

AUTORI:
Prof. LUPU DUMITRU
Prof. LUPU EUGENIA
LICEUL TEORETIC „TUDOR ARGHEZI”
CRAIOVA

NOTĂ DE PREZENTARE

GIMNASTICA SPORTIVĂ ( ACROBATICA ) se înscrie în preferinţele elevilor din INVATAMANTUL PRIMAR – GIMNAZIAL SI LICEAL ( cls. I – XII ) cu o pondere importantă în CONŢINUTUL PROGRAMEI ŞCOLARE, la capitolul DEPRINDERI SPORTIVE.
În cadrul O.N.S.S., CONCURSUL DE GIMNASTICĂ SPORTIVĂ este organizat de I.S.J DOLJ prin COMISIA DE SPECIALITATE la propunerea instituţiilor de invăţământ preuniversitar de pe raza municipiului CRAIOVA a Jud. DOLJ.
La aceasta competitie, atât condiţiile de participare, cât şi modul permisiv de concurs ( criteri stabilite în PROGRAMA ŞCOLARĂ ) au determinat o participare numeroasă încă de la prima EDIŢIE a acestei COMPETIŢII.
CONCURSUL se desfăşoară numai la două APARATE, respectiv: SOL şi SĂRITURI, pentru a oferii tuturor participanţiulor criterii egale de pregătire ( în orice şcoală există condiţii de pregătire pentru EXERCIŢIU LA SOL sau pentru a exersa o SĂRITURĂ, prezentă în PROGRAMA ŞCOLARĂ.
Totodată CONCURSUL, la cele două aparate, oferă posibilitatea sportivilor pregătiţi la nivel superior ( cu aptitudini deosebite ) să demonstreze această valoare prin prezentarea unor combinaţii acrobatice ( artistice) la sol sau o săritură cu grad de deficultate; evoluţie care va fi arbitrată în mod corespunzător.

CONCURSUL se desfăşoară ca ETAPĂ MUNICIPALĂ ŞI JUDEŢEANĂ, beneficiind de omologarea în cadrul COMPETIŢIILOR organizate la nivelul O.N.S.S.

FIECARE UNITATE DE INVATAMANT, poate participa cu UN SPORTIV si/sau SPORTIVA la fiecare CATEGORIE DE CONCURS.
PREMIEREA SE FACE SEPARAT LA FIECARE APARAT ( sol / sarituri )

LA INSCRIEREA IN CONCURS, vor fi prezentate de catre PROFESORUL delegat, DOCUMENTELE specifice O.N.S.S ( inclusiv CARNETUL DE ELEV, cu fotografie si stampila scolii )

LOCUL DE DESFĂŞURARE, a ACESTEI COMPETITII, este sala LICEULUI TEORETIC „TUDOR ARGHEZI” – CRAIOVA, care oferă dotarea necesară organizării şi desfăşurării acestei COMPETIŢII.
Având în vedere criteriile permisive de participare cât şi condiţiile optime de concurs, invităm toate instituţiile de învăţământ ( gimnaziu şi liceu ) preuniversitar din MUNCIPIUL CRAIOVA a JUDEŢULUI DOLJ, să participe, intenţiile organizatorilor fiind de a extinde desfasurarea acestei COMPETIŢII şi la nivel superior ( interjudeţene – ZONĂ, sau NAŢIONAL )

Autorii,

ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI

I. – ŞEDINŢA TEHNICĂ:

- Se organizează cu 10 zile înainte de COMPETIŢIE.
- Prezentarea condiţiilor de desfăşurare a COMPETIŢIEI
( PREŞEDINTELE COMISIEI )
- Prezentarea REGULAMENTULUI: detalii tehnice
- Arbritaj ( sol – sărituri) – penalizări
- Condiţii de participare la CONCURS: - documente, echipament sportiv…, etc.
- stabilirea ARBITRIILOR:
- Profesorii cu specialitate gimnastica
- Tragere la sorti : in ziua concursului
- Nr.arbitrii: 3
- ASISTENŢĂ MEDICALĂ: - şcoala organizatoare
- COMISIA DE CONTESTAŢII ( neutră)
- COMISIA DE VALIDARE A DOCUMENTELOR

II. – DESFĂŞURAREA COMPETIŢIEI:

- PUBLICITATE - CONCURS
- Afişaj vizual
- Anunţarea COMPETIŢIEI la conducerea şcolii
( DIRECTORUL va deschide concursul )
- Implicarea personalului administrativ pentru amenajarea SALII DE CONCURS
- Relaţia cu MIJLOACE MASS – MEDIA
- Sponzori.

III. – ORGANIZAREA MATERIALĂ

- SPAŢIUL DE CONCURS: Sala de gimnastică 30/15m

1. MASA OFICIALITĂŢII
- Preşedinte ( coordonatorul competiţiei )
- Responsabili pe probe ( sol – sărituri )
- Oficialităţi: - DIRECTORUL
- REPREZENTANTUL I.S.J.
- REPREZENTANTUL D.J.S.
- PRESA

- COORDONATOR CONCURS:
- conduce desfăşurarea competiţiei, anunţă ordinea de intrare în concurs pe probe;
- anunţă rezultatele finale.

2. – ASISTENŢA MEDICALĂ
- dotare adecvată.

3. – ORGANIZARE PENTRU PROBA DE ”SOL”

- saltele de gimnastică – 10 bucăţi
- covor de gimnast
ică – 1 bucată 9/9m
- mijloace AUDIO – C.D.
- masa de arbritaj: - scaune, cron
ometru, cteguleţ verde.

4. – ORGANIZARE PENTRU PROBA SĂRITURI

- LADA de gimnastică
- CAPRA de gimnastică
- TRAMBULINA semielastică
- SALTELE diverse
- COVOR ( pentru elan )
- MASĂ DE ARBITRAJ: - scaune, steguleţ verde.

CONDIŢII TEHNICE DE PARTICIPARE ÎN CONCURS

A. CATEGORIA INVATAMANT PRIMAR ( cls. I – II si III – IV )
- SPORTIVII / SPORTIVELE inscrise in concurs, vor concura numai la PROBA – EXERCITIU LIBER ALES, la SOL ; in conditii identice cu prevederile celorlalte categorii.
- ARBITRAJUL va urmarii ( evalua ) corectitudinea manifestarilor DEPRINDERILOR MOTRICE SPECIFICE GIMNASTICII , astfel :
- coordonarea segmentara
- amplitudine
- expresivitatea miscarii
- sincronizarea cu fondul muzical
- corectitudinea tehnica
- valoarea combinatiilor acrobatice cu elemente artistice ( inclusiv din dansul sportiv )

- VOR FI SANCTIONATE prin ARBITRAJ :
- lipsa coordonare 0,1 – 0,5 pc.
- greseli tehnice 0,1 – 0,5 ( element )
- cadere 0,3 – 1 pc.
- repetare elemente usoare 0,1 – 0,3 pc.
- lipsa fond muzical 0,5 cp.
- ALTE ELEMENTE PRELUATE DIN ALTE DISCIPLINE ( ex. gimnastica acrobatica )

CONTINUTUL PROGRAMEI SCOLARE ( cls. I – IV )

a) ELEMANTE STATICE
- CUMPANA pe un genunchi si/sau pe un picior
- SEMISFOARA
- PODUL DE JOS
- STAND PE OMOPLATI

b) ELEMENTE DINAMICE
- ROSTOGOLIRI IN GHEMUIT ( inainte/inapoi )
- ROSTOGOLIRI IN DEPARTAT ( inainte/inapoi )
- COMBINATII / ASOCIERI de rostogoliri ( variante )
- ROATA LATERALA

c) ELEMENTE ARTISTICE
- Pasi specifici gimnasticii
- Piruete
- Sarituri artistice

B. CATEGORIA ( 10 – 12 ani ) – CLS. V – VI ( M – F )

- EXERCIŢIU LA SOL :
- va fi prezentat ca EXERCIŢIU LIBER ALES, cu elemente menţionate în PROGRAMA ŞCOLARĂ la categoria de vârstă pentru cls. V – VI:
- Timpul de concurs: 1′ - 1′.30”
- Exerciţiul va fi însoţit de fond muzical adecvat
- Antrenorul ( profesorul ) nu va da indicaţii de nici un fel concurentului
- Sportivul aflat în concurs poate beneficia de asigurare ( nu de ajutor ) la elementele grele sau ce implică un grad de risc
- Începerea EXERCIŢIULUI :
- sportivul anunţă arbitrii că este gata pentru începerea exerciţiului, prin ridicarea braţului;
- arbitrul – cronometrul, dă acceptul prin ridicarea unui reper verde.

- ARBITRAJ:

- depăşirea timpului: 1” = 0,1 pct;
- depăşirea spaţiului de concurs = 0,5 pct;
- dezechilibrări = 0,1 – 0,5 pct;
- căderi = 0,5 – 1 pct
- greşeli de ţinută = 0,1 – 03 pct.

CONŢINUTUL PROGRAMEI ŞCOLARE ( CLS. V – VI )

1– GIMNASTICA ACROBATICA

- ELEMENTE STATICE:
- cumpăna pe un genunchi şi pe un picior
- semisfoara şi sfoara ( la fete )
- podul de jos / de sus
- stând pe omoplaţi
- stând pe cap ( băieţi )
- stând pe mâini cu rostogolire

- ELEMENTE DINAMICE:
- rostogoliri înainte / înapoi în ghemuit
- variante de rostogoliri în ghemuit şi depărtat ( combinaţii )
- răsturnare lentă înainte / înapoi ( fete )
- roata laterală

2.– SĂRITURI

- SĂRITURA ÎN SPRIJIN DEPĂRTAT PESTE CAPRĂ
- SĂRITURA ÎN SPRIJIN DEPĂRTAT PESTE CAPRĂ CU ÎNTOARCERE
- SĂRITURA ÎN SPRIJIN GHEMUIT PE LADĂ – TRANSVERSAL, URMATĂ DE SĂRITURA CU EXTENSIE ( coborâre )

- ARBRITAJ LA SĂRITURI:
- sportivul anunţă că este gata pentru 2 sărituri ( ridică un braţ )
- sportivul execută 2 sărituri diferite, din care una impusă din categoria lui de vârstă ( cls. V – VI )
- nota finală este media celor două sărituri

- PENALIZĂRI:
- greşeli tehnice de sărituri: 0,1 – 0,5 pct.
- lipsă „ zbor” …. etc.
- greşeli la „aterizare” : 0,1 – 0,5 pct.
- cădere: - pe aparat: NOTA „ 0”
- la aterizare: 0,5

C. – CATEGORIA ( 13 – 14 ani ) – CLS. VII – VIII ( M. – F. )

EXERCIŢIU LA SOL:
Va fi prezentată ca EXERCIŢIU LIBER – ALES,
cu elemente menţionate în PROGRAMA ŞCOLARĂ( cls. VII – VIII )
- Elementele aerobice / artistice nu pot fi prezentate
- Timpul de concurs: 1 ′ - 1′30”
- Exerciţiul va fi însoţit de fond muzical adecvat ( fete )
- Ajutorul pentru excuţia unui element acrobatic nu este permis
- Începerea exerciţiului va fi marcat prin ridicarea braţului de către sportiv
- Arbritrul – cronometror, dă acceptul prin ridicarea unui reper ( verde )

ARBRITAJ:
- depăşirea spaţiului de concurs: 0,3 - 0,5 pct.
- depăşirea timpului sau evoluţie sub 1! = 1” = 0,1 pct
- dezechilibrări ( paşi ) = 0,1 – 0,5 pct
- căderi = 0,5 – 1 pct
- greşeli de „ţinută” = 0,1 – 0,3 pct.

**CONŢINUTUL PROGRAMEI ŞCOLARE ( CLS. VII – VIII **

1. GIMNASTICĂ AEROBICĂ

- ELEMENTE STATICE:
Podul de sus ( fete )
- Stând pe cap ( băieţi )
- Stând pe mâini
- Sfoara ( fete )
- Cumpăna
- Stând pe omoplaţi

- ELEMENTE DINAMICE:
- Rostogoliri ( variante )
- Rostogoliri înapoi cu picioarele apropiate şi întinse
- Roata laterală
- Răsturnare lentă înainte şi înapoi ( fete )
- Răsturnarea prin stând pe mâini ( baieti )

2. SĂRITURI:

- SĂRITURI ÎN SPRIJIN DEPĂRTAT PE LADĂ ( aşezat transversal ), TRECEREA ÎN SPRIJIN GHEMUIT, URMAT DE SĂRITURA CU EXTENSIE
- SĂRITURA CU ROSTOGOLIRE PE LADĂ ( aşezată longitudinal )
- SĂRITURA ÎN SPRIJIN GHEMUIT PE LADĂ ( aşezată transversal ) URMATĂ DE SĂRITURA CU INTRARE 180° ( 360° )

ARBRITAJ:
- sportivul anunţă arbitrii că este gata pentru a sări ( ridică un braţ )
- sportivul execută 2 sărituri, diferite, din care una impusă la categoria lui
- nota finală este media celor 2 sărituri ( arbitrate din nota 10 )

PENALIZĂRI:
- greşeli tehnice ale săriturii: 0,1 – 0,5 pct.
-( lipsă zbor, .. etc. )
- greşeli, „la aterizare” ( paşi ): 0,1 – 0,5 pct.
- căderi: - pe aparat: nota „0”
- la aterizare: 0,5 pct.
- nota „0”, dacă execută „elanul” – atinge aparatul.

CONŢINUTUL PROGRAMEI ŞCOLARE LA LICEU
I. CLASELE IX – XII

EXERCIŢIUL LA SOL:
- Va fi prezentat sub forma unui EXERCIŢIU LIBER – ALES, cu elemente acrobatice şi artistice, menţionate în PROGRAMA ŞCOLARĂ la categoria respectivă ( cls. IX – X-a )
- Timpul de concurs: 1′ - 1′ 30”
- La fete, EXERCIŢIUL, va fi prezentat cu fond muzical adecvat.
- La elementele de dificultate, sportivul poate beneficia de „ asigurare „ din partea profesorului

ARBRITAJ :
- depăşirea timpului: 1” = 0,1 pct;
- depăşirea spaţiului de concurs = 0,5 pct;
- dezechilibrări = 0,1 – 0,5 pct;
- căderi = 0,5 – 1 pct
- greşeli de ţinută = 0,1 – 03 pct.

CONŢINUTUL PROGRAMEI ŞCOLARE ( CLS. IX – XII )

1. GIMNASTICĂ ACROBATICA

- ELEMENTE STATICE:
- CUMPĂNA ( înainte sau lateral )
- „SEMI-SFOARA” sau „SFOARA” la fete
- PODUL DE SUS
- STÂND PE OMOPLAŢI
- STÂND PE MÂINI
- STÂND PE CAP ( băieţi )

- ELEMENTE DINAMICE:
- ROSTOGOLIR ( varianta în combinaţie )
- ROATA LATERALĂ
- RĂSTURNARE LENTĂ ( fete ), înainte / înapoi
- RĂSTURNARE ÎNAINTE CU ELAN ( băieţi )
- ÂNDREPTARE DE PE CAP ( băieţi )

2. – SĂRITURI:

- FETE: - SĂRITURĂ CU ROSTOGOLIRE LA LADA DE GIMNASTICĂ ( aşezată longitudinal )
- SĂRITURA CU SPRIJIN ÎN DEPĂRTAT sau GHEMUIT LA LADĂ
( aşezată tranversal ) urmată de săritură cu extensie ( coborâre)
- BĂIEŢII: - SĂRITURA CU ROSTOGOLIRE LA LADA ( longitudinal )
- SĂRITURA LA LADĂ ÎN SPRIJIN DEPĂRTAT ( longitudinal)

- ARBRITAJ:
- depăşirea timpului: 1” = 0,1 pct;
- depăşirea spaţiului de concurs = 0,5 pct;
- dezechilibrări = 0,1 – 0,5 pct;
- căderi = 0,5 – 1 pct
- greşeli de ţinută = 0,1 – 03 pct.
- sarituri - lipsa zbor = 0,5 pct.
- greseli tehnice = 0,1 – 0,5 pct.
- cadere la aterizare = 0,5 – 1 pct.
- oprire cu atingerea aparatului = 0 pct

SISTEMUL DE PREMIERE

1. CLSAMENT INDIVIDUAL LA FIECARE APARAT : SOL / SARITURI.

COMPLETĂRI:

- ÎN CAZUL ÎN CARE NUMĂRUL DE ECHIPE ESTE MAI MIC DE 5
( CINCI ), adică cu unul mai mult decât criteriile de premiere, SE CUMULEAZĂ CATEGORIILE DE CONCURS
- SPORTIVI SAU ECHIPELE vor fi înscrise în CONCURS şi vor fi insotite în mod obligatoriu de PROFESORUL ŞCOLII respective ( în caz contrar nu va fi primită în concurs ).
- EVENTUALELE CONTESTAŢII VOR FI FĂCUTE ÎN SCRIS NUMAI DE PROFESORUL – DELEGAT al şcolii respective ; orice manifestare nepotrivită ( expresii jignitoare, injurii sau alte aspecte agresive ) vor fi sancţionate in functie de gravitatea lor, răspunzător fiind CADRUL DIDACTIC al şcolii respective.
- Persoanele neoficiale ( parinti, insotitori ai elevilor sau alti elevi ) nu au acces in spatiul de concurs .

Comisia de organizare
Preşedinte,

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License