Regulamentul Concursului

“EDUCATIE PRIN MISCARE”

Prof. Cătălin Brîndușoiu

Motto:

“Olimpismul tinde sa strângă intr-un singur mănunchi strălucitor toate principiile care concura la perfecţionarea omului”

I. SCOPUL SI OBIECTIVELE CONCURSULUI
- Consacrarea idealurilor olimpice
- stimularea pregătirii elevilor si sportivilor in spiritual dezvoltări lor armonioase: fizic,intelectual,afectiv si comportamental
- Celebrarea Olimpismului si a simbolurilor sale

II. DEVIZA CONCURSULUI
-“Olimpismul este o filozofie de viata îmbinând sportul,cultura si educaţia”

III. CARACTERUL CONCURSULUI
- Concursul va avea un caracter de masa si va fi la nivel de judeţ intre Unităţile cu Profil Sportiv de pe raza Municipiului Craiova.

IV. DATA SI LOCUL DESFSURARII
- Etapa pe localitate in data de 10.05.2008 cu începere de la ora 8.30 la Lic. “Marin Sorescu” Craiova

V. ORGANIZAREA CONCURSULUI
- Etapa pe localitate va fi organizata de Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj , in colaborare cu Academia Olimpica Romana filiala Dolj

VI. PROBELE CONCURSULUI
- Test grila pe teme olimpice-cultura generala

VII. PARTICIPAREA SI DESFASURAREA CONCURSULUI
- La etapa pe localitate participa cate un sau doua echipaje de fiecare Unitate Sportiva Şcolara de pe raza localităţii Craiova.
- Echipajul va fi format din trei componenţi si 10 susţinători
- Test grila pe teme olimpice-cultura generala (10-15intrebari)

VIII. PROGRAMUL DE CONCURS
- La ora 8.30 sosire participanţilor si validare lor
- ora 8.45. video procetii cu simbolurile Olimpice
- ora 9.00 -10.00 desfăşurarea concursului
- ora 10.15. anunţare câştigătorilor in urma punctajului obţinut
- festivitate de premiere se va desfăşura intre ora 11.30-13.00 in sala de spectacole Marin Sorescu

IX. CONDITII DE STABILIRE A REZULTATELOR
-pentru fiecare echipaj toate grilele sunt obligatorii respectând regulamentul conform principiului”Iar când se lupta cineva,la jocuri, nu ia cununa,daca nu s-a luptat după legile jocului” -Timotei II
-pentru fiecare răspuns corect echipajul primeşte - 1 p
răspunsul trebuie sa fie dat in 10 sec. pentru a fi validat.
- va fi declarat câştigător echipajul care aduna cele mai multe
puncte.

X. INSCRIEREA SI VALIDAREA CONCURENTILOR
- Înscrierile se fac cu o săptămână înaintea datei concursului, la sediul L.P.S. « Petrache Triscu »Craiova la nr. de tel. 0251/534531.
- La validare se vor prezenta următoarele acte doveditoare :
- Tabel nominal cu elevii care fac parte din echipaj(trei) si un tabel cu elevii care însoţesc echipajul.(numele si prenumele, anul naşteri, clasa, seria de B.I.)
- Carnetul de elev avizat la zi / Carnetul de identitate

XI. PREMII
- Toţi concurenţii vor primi diplome, insigne si însemne Olimpice

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License