Regulament

CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art. 1. Academia Olimpica Romana (AOR) functioneaza ca o institutie a Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR), fara personalitate juridica.
Art. 2. Academia Olimpica Romana (AOR) are caracter social, educativ – cultural – sportiv, umanitar, non-profit, apolitic si nonconfesional. Ea reuneste prin adeziune benevola cadre didactice, personalitati sportive, specialisti in domeniul sportului de performanta si din alte domenii de activitate, care concura la stiinta sportului, cu preocupari de ordin cultural – educativ sau de cercetare privind educatia fizica si sportul, Olimpismul, Miscarea Olimpica si mass-media.
Art. 3. Academia Olimpica Romana isi desfasoara activitatea in baza statutului propriu si a documentelor emise si adoptate de Consiliul Academiei, purtand girul Comitetului Olimpic si Sportiv Roman (COSR).
Art. 4. Prezenta institutie se infiinteaza pe o perioada nedeterminata.

CAPITOLUL II – SCOPUL SI SARCINILE AOR

Art. 5. SCOPUL A.O.R. este acela de a traduce in viata obiectivele C.O.S.R.
a) Educarea tinerei generatii in spiritul idealurilor si principiilor fundamentale ale Olimpismului;
b) Imbogatirea gradului de cultura olimpica a sportivilor;
c) Contributie la formarea specialistilor in domeniul educatiei fizice si sportului in spirit olimpic;
d) Desfasurarea unor activitati de cercetare stiintifica, privind istoria miscarii olimpice romanesti si internationale;
e) Actionarea impotriva tuturor formelor de discriminare si violenta in sport, a folosirii substantelor si procedurilor dopante in scopul obtinerii victoriei pe cai ilicite, a coruptiei si manipularii sportivilor;
f) Dezvoltarea unei strategii proprii privind aplicarea acestor obiective in teritoriul national.
Art. 6. SARCINILE A.O.R.
6.1. Organizarea la nivel judetean a manifestarilor traditionale din cadrul “Saptamanii - Lunii Olimpice” cu participarea prescolarilor, elevilor, studentilor, a altor categorii de tineri, precum si a profesorilor:
- crosul “Ziua Olimpica”;
- concurs de biciclete, triciclete si de role;
- turnee de jocuri sportive;
- concurs de jocuri motrice, concursuri la diferite ramuri de sport;
- concursul sportiv–cultural- artistic “Pentatlon Olimpic Scolar pentru Mileniul III” destinat elevilor din invatamantul gimnazial si liceal;
- concursul de arta plastica “J.O. in imaginatia copiilor” (jurizare, vernisare)
- concursul national de literatura si jurnalism sportiv “Un condei numit Fair-Play” (jurizare, premiere)
- concurs “Cine stie olimpism, castiga!”
- concurs de fotografie sportive;
- sesiuni de comunicari stiintifice cu tematica olimpica.
6.2. Organizarea anuala, la nivel national, a Sesiunii de Comunicari Stiintifice cu tematica olimpica a Academiei. Participarea cu sectiuni de Olimpism in programul manifestarilor stiintifice organizate sub egida Consiliului Stiintei Sportului, Universitatii Nationale de Educatie Fizica si Sport, Facultatilor si Sectiilor de Educatie Fizica si Sport.
6.3. Initierea de consfatuiri, simpozioane si mese rotunde cu tematica sportiva si asociativa sportului (cultura, mass-media).
6.4. Organizarea la nivel national a manifestarilor traditionale, care au ca scop incurajarea creatiei artistice si literare cu tematica olimpica in randul copiilor si tinerilor, stimularea dorintei de miscare, precum si promovarea principiilor si idealurilor olimpice:
- concursul national de arta plastica “J.O. in imaginatia copiilor”;
- concursul national de literatura si jurnalism sportiv “Un condei numit Fair-Play”;
- crosul national “Ziua Olimpica” la care pot participa iubitori de miscare indiferent de vârsta, sex, categorie sociala si apartenenta politica;
- tabere de instruire si informare olimpica adresate elevilor si studentilor, reprezentantilor cercurilor olimpice, profesorilor de educatie fizica si sport, antrenorilor, inspectorilor scolari de specialitate.
6.5. Organizarea de expozitii itinerante de propaganda olimpica privind istoria Jocurilor Olimpice antice si moderne, retrospective ale medaliatilor olimpici romani si a marilor personalitati ale sportului, afise, fotografie artistica si documentara, lucrari de arta cu tematica olimpica, lansari de carte sportiva.
6.6. Incurajarea infiintarii de muzee ale sportului, biblioteci, sectoare de documentare in cadrul filialelor.
6.7. Stimularea initiativei organizarii unor manifestari cultural – artistice care sa puna in valoare simbolistica olimpica si evenimentele sportive majore: Jocuri Olimpice, Campionate Mondiale si Campionate Europene.
6.8. Editarea anuala a publicatiei “Buletinul Informativ al A.O.R. – Spirit Olimpic”, sprijinirea publicarii in volum a unor lucrari literare si stiintifice, pliante, brosuri cu implicatii in promovarea Olimpismului.
6.9. Asigurarea mijloacelor specifice de propaganda olimpica vizuala si auditiva, materiale documentare, necesare desfasurarii activitatilor in filiale, cluburi si cercuri olimpice.
6.10. Contributie la formarea in spiritul idealurilor olimpice a specialistilor in educatie fizica si sport si a cadrelor care activeaza in cluburile si cercurile olimpice, prin organizarea anuala a unor cursuri de instruire si informare olimpica.
6.11. Contributie la integrarea sociala a sportivilor si fostilor sportivi de performanta.
6.12. Acordarea premiilor pentru “Promovarea Olimpismului” unei filiale judetene A.O.R. si unei institutii sau personalitati care s-a impus prin activitatea depusa.
6.13. Organizarea de actiuni “In Memoriam” destinate disparitiei marilor personalitati ale sportului romanesc.

CAPITOLUL III – ORGANELE DE CONDUCERE ALE A.O.R.

Art. 7. CONSILIUL DE CONDUCERE
7.1. Se compune din: director,secretar si 9 membri.
7.2. Cu exceptia directorului, consiliul de conducere este propus de catre Comisia de Educatie si Cultura Olimpica si aprobat de Comitetul Executiv al COSR
7.3. Consiliul de conducere este aprobat pe o perioada de 4 ani (ciclu olimpic), prin hotararea Comitetului Executiv al COSR.
Art.8. ATRIBUTIILE CONSILIULUI DE CONDUCERE
8.1. Stabileste componenta comisiilor Academiei.
8.2. Ia decizii privind infiintarea de noi filiale sau desfiintarea acelora lipsite de activitate.
8.3. Aproba nominalizarea consiliilor de conducere si a comisiilor filialelor.
8.4. Decide asupra admiterii sau excluderii unor membri ai Consiliului si comisiilor filialelor.
8.5. Initiaza si supune aprobarii COSR activitatile cultural – educative – sportive care se vor desfasura la nivel national in cadrul “Saptamanii Olimpice”, sau cu alte ocazii, iar dupa aprobare asigura realizarea lor.
8.6. Initiaza si urmareste aplicarea strategiei de dezvoltare a Academiei in teritoriu.
8.7. Discuta si aproba raportul de activitate al Academiei pe anul incheiat si planul de masuri si activitati pe anul urmator.
8.8. Face propuneri, daca este cazul, asupra unor modificari aduse Statutului AOR, strategiei dezvoltarii in teritoriu, planului de activitate, precum si asupra unor probleme ivite in activitatea curenta.
8.9. Valideaza actele ce urmeaza a fi supuse spre aprobare Comitetului Executiv al COSR.
8.10. Prezinta Comitetului Executiv al COSR proiectul de buget pentru exercitiul financiar al anului in curs.
8.11. Hotaraste asupra acordarii titlului de membru de onoare al AOR unor persoane recunoscute prin aportul lor la Miscarea Olimpica.
8.12. Aproba propunerea denumirii unor cluburi si cercuri olimpice in memoria unei personalitati sportive sau din simbolistica olimpica.
8.13. Aproba nominalizarea cursantilor la Sesiunile Anuale ale Academiei Internationale Olimpice (AIO) si a reprezentantilor Academiei la reuniunile stiintifice internationale si a schimburilor de specialisti cu alte institutii olimpice similar.
8.14. Elaboreaza si propune Comitetului Executiv al COSR o strategie si tactica manageriala privind atragerea unui numar cat mai mare de persoane fizice sau juridice de drept privat sau public din tara, in vederea obtinerii de mijloace materiale si sponsorizari.
Art. 9. DIRECTORUL AOR
9.1. Este numit de catre Comitetul Executiv al COSR
9.2. Schimbarea directorului se face de catre Comitetul Executiv al COSR in cazul:
a) demisiei sau decesului;
b) neindeplinirii atributiilor;
c) incalcarii statutului COSR sau AOR;
d) abateri grave disciplinare sau prejudicierea imaginii Academiei.
9.3. Impreuna cu secretarul asigura in mod operativ si permanent conducerea Academiei, reprezentând si administrand institutia, conform prerogativelor fiecaruia.
9.4. Directorul AOR se subordoneaza presedintelui COSR, secretarului general COSR si Comitetului Executiv al COSR.
9.5. Pentru exercitarea functiei, directorul Academiei va opta pentru salarizare sau voluntariat, COSR asigurându-i prerogativele si drepturile cuvenite pentru munca depusa.
Art. 10. ATRIBUTIILE DIRECTORULUI
10.1. Reprezinta Academia in relatiile cu COSR, ministerele, institutiile si departamentele cu care Academia colaboreaza.
10.2. Reprezinta Academia in relatiile cu Academia Internationala Olimpica, cu Academiile Nationale Olimpice precum si cu institutiile si centrele de cercetare si cultura internationala aferente Miscarii Olimpice.
10.3. Intocmeste raportul anual de activitate al AOR si traseaza liniile directoare ale planului de actiuni pentru anul viitor.
10.4. Supravegheaza realizarea sarcinilor si obiectivelor Academiei.
10.5. Indruma activitatea directorilor filialelor.
10.6. Propune Consiliului AOR numirea / schimbarea directorilor filialelor.
10.7. Coordoneaza activitatea de studiu si cercetare cu tematica olimpica si selectioneaza lucrarile destinate prezentarii la sesiunile de comunicari stiintifice interne si internationale;
10.8. Urmareste redactarea si editarea “Buletinului Informativ al AOR – Spirit Olimpic” in calitate de coordonator al colectivului redactional.
10.9. Initiaza si coordoneaza actiuni de promovare a olimpismului, pe teritoriul României.
10.10. Conduce si coordoneaza lucrarile Consiliului stiintific de organizare a sesiunii de comunicari stiintifice a AOR si a Comisiei de organizare a cursului de instruire si informare olimpica.
10.11. Propune Consiliului Academiei si Comitetului Executiv al COSR unitatile din structura AOR si persoanele indreptatite sa primeasca anual Premiul pentru “Promovarea Olimpismului” acordat de catre COSR.
10.12. Raspunde la corespondenta primita din tara si din strainatate.
Art. 11. ATRIBUTIILE SECRETARULUI:
11.1. Raspunde nemijlocit de intreaga activitate organizatorica si administrativa a Academiei (infiintarea de filiale, cluburi si cercuri olimpice; actiunile la nivel national: sesiunea de comunicari stiintifice a AOR, cursul de instruire si informare olimpica, actiunile din “Saptamâna Olimpica”, concursuri de creatie artistica, literara, stiintifica si sportiva, executia bugetara a Academiei, asigurarea bazei materiale, sponsorizari, etc).
11.2. In intreaga sa activitate, secretarul este sprijinit de responsabilii de comisii ale AOR si de colectivele instituite pentru organizarea tuturor actiunilor de nivel national, precum si de directiile sport, internationala si economica ale COSR.
11.3. Organizeaza sedintele trimestriale ale Consiliului Academiei, sedintele semestriale cu directorii filialelor AOR, stabileste ordinea de zi a sedintelor, convoaca participantii la toate manifestarile mentionate.
11.4. Intocmeste planul de actiuni al AOR pentru anul care urmeaza si supravegheaza realizarea lui.
11.5. Tine legatura si controleaza activitatea filialelor, cluburilor si cercurilor olimpice din teritoriu.
11.6. Informeaza periodic asupra starii de fapt a activitatilor in teritoriu.
11.7. Coordoneaza activitatea colectivului redactional al “Buletinului informative al A.O.R. – Spirit Olimpic” si asigura aparitia lui regulata.
11.8. Asigura difuzarea in teritoriu a materialelor documentare elaborate de AOR si a materialelor de propaganda vizuala si auditiva olimpica.
11.9. Urmareste realizarea protocoalelor stabilite cu Academiile Nationale Olimpice din strainatate sau cu alte institutii olimpice.
11.10. Rezolva problemele curente legate de: corespondenta, informare si culegere de informatii de la filiale, arhiva Academiei, sectorul biblioteca, documentare, instrumentarul audio – video.
11.11. Secretarul este subordonat directorului AOR si Conduceri Executive a COSR.
Art. 12. COMISIILE AOR.
Sunt in numar de 4 si au in componenta lor un responsabil de comisie si 8 membri.
12.1. Comisia I – ORGANIZATORICA.
Are ca obiect de activitate:
a) Organizarea, functionarea, dotarea si indrumarea filialelor, cluburilor si cercurilor olimpice in teritoriu;
b) Organizarea la nivel a manifestarilor din cadrul “Saptamanii Olimpice” sau cu alte ocazii.
12.2. Comisia a II-a: EDUCATIE SI CULTURA OLIMPICA.
Are ca obiect de activitate:
a) Promovarea Olimpismului;
b) Ridicarea gradului de cultura olimpica;
c) Cultivarea fair-play-ului, a spiritului de toleranta si cooperare in randul tineretului sportiv;
d) Lupta impotriva violentei, dopajului, coruptiei si manipularii sportivilor;
e) Relatiile cu mass-media, mediatizarea activitatilor Academiei;
f) Stimularea de manifestari cultural – educative.
12.3. Comisia a III-a: CERCETARE – DOCUMENTARE.
Are ca obiect de activitate:
a) Organizarea sesiunilor de comunicari stiintifice ale AOR si a unor reuniuni stiintifice internationale sub egida AOR;
b) Initierea unor programe de cercetare privind istoria miscarii olimpice romanesti si internationale;
c) Elaborarea unor programe de studiu si activitati in vederea aplicarii educatiei olimpice in invatamantul de toate gradele;
d) Realizarea unor sondaje sociologice privind efectele educatiei olimpice.
12.4. Comisia a-IV-a: FORMAREA – PERFECTIONAREA SPECIALISTILOR IN DOMENIUL OLIMPIC.
Are ca obiect de activitate contributia la formarea in spirit olimpic a specialistilor in educatie fizica si sport si a cadrelor implicate in actiuni de promovare a olimpismului si educatie olimpica (cursuri, consfatuiri, mese rotunde, schimburi de experienta, etc).

CAPITOLUL IV – FILIALE, CLUBURI SI CERCURI OLIMPICE

Art. 13. FILIALELE AOR, Cluburile si Cercurile Olimpice isi desfasoara activitatea in conformitate cu principiile Chartei Olimpice, a Chartei Europene a Sportului, Statutul COSR si statutul AOR, in scopul promovarii Olimpismului, a valentelor socio-culturale ale educatiei fizice, a sportului ca baza de asociere pentru deprinderea democratiei, in randul tuturor categoriilor sociale, in special ale tineretului.
Art. 14. Filialele AOR, Cluburile si Cercurile Olimpice se constituie, se organizeaza si isi desfasoara activitatea sub egida Academiei Olimpice Romane, in colaborare cu Inspectoratele Scolare Judetene, Directiile Judetene pentru Sport si Tineret, catedrele de educatie fizica din institutiile de invatamant superior, Facultatile de Educatie Fizica si, dupa caz, cu alte institutii de nivel local si judetean.
Art. 15. Filiala AOR se constituie la nivel judetean si in Municipiul Bucuresti.
La nivelul Municipiului Bucuresti se pot infiinta filiale AOR in cele 6 sectoare, denumite AOR – Filiala Bucuresti, Sectorul 1, AOR – Filiala Bucuresti, Sectorul 2 , etc, a caror activitate este coordonata de catre AOR - Filiala Bucuresti.
Structura celor 6 filiale AOR va fi asemanatoare cu cea a filialelor judetene AOR.
Art. 16. Filiala AOR poate functiona in cadrul oricarui serviciu public deconcentrat sau descentralizat cu atributii in domeniul educatiei fizice si sportului.
Art. 17. Structura unei filialei este asemanatoare cu cea a Academiei Olimpice Romane. Activitatea filialei este condusa de un consiliu format dintr-un director, un secretar si 5 membri, dintre care 4 sunt responsabili de comisii.
Art. 18. Constituirea filialei AOR si alegerea organelor de conducere se face pe plan local, cu consultarea tuturor factorilor implicati: organele administrative locale, invatamant, cultura, sport, etc. Procesul verbal de infiintare al filialei se intocmeste in prezenta unui delegat al Academiei Olimpice Romane, urmand ca directorul ales, in numele Consiliului, sa valideze actul consultativ.
Art. 19. Schimbarea directorului filialei se poate face in cazul:
a) demisiei sau decesului;
b) neindeplinirii atributiilor;
c) incalcarii Statutului COSR sau AOR;
d) savarsirii de abateri disciplinare grave sau prejudicierea imaginii Academiei.
Art. 20. Alegerea organelor de conducere se face pentru un mandat de 4 ani.
Art. 21. Anual, Consiliul filialei intocmeste raportul de activitate si planul de actiuni pentru anul urmator. Directorul filialei AOR participa la sedinta anuala a AOR si prezinta raportul de activitate al filialei pe anul in curs si planul de actiuni pentru anul urmator.
Art. 22. Directorii filialelor se pot reuni de doua ori pe an: cu ocazia sedintei bianuale de informare a activitatilor desfasurate in teritoriu pe parcursul a sase luni si consfatuiri in privinta bunului mers al activitatilor olimpice; cu ocazia sedintei de analiza anuala a activitatii desfasurate de AOR in ansamblu.
Art. 23. Cele doua reuniuni se pot desfasura la sediul AOR, sau alternativ la una din filiale.
Art. 24. Comisiile filialei sunt urmatoarele:
24.1. Comisia I-a: ORGANIZATORICA. Are ca obiect de activitate:
a) Organizarea, functionarea, dotarea si indrumarea cluburilor si cercurilor olimpice in teritoriu;
b) Organizarea la nivel judetean a manifestarilor din cadrul “Saptamanii Olimpice” sau cu alte ocazii.
24.2. Comisia a II-a: EDUCATIE SI CULTURA OLIMPICA. Are ca obiect de activitate:
a) Promovarea Olimpismului;
b) Ridicarea gradului de cultura olimpica;
c) Cultivarea fair-play-ului, a spiritului de toleranta si cooperare in randul tineretului sportiv;
d) Lupta impotriva violentei, dopajului, coruptiei si manipularii sportivilor;
e) Relatiile cu mass-media, mediatizarea activitatilor filialei AOR, pe plan judetean.
24.3. Comisia a III-a: CERCETARE – DOCUMENTARE. Are ca obiect de activitate:
a) Organizarea, pe plan local, a sesiunilor anuale de comunicari stiintifice cu tematica olimpica; participarea la sesiunile de comunicari stiintifice organizate la nivel national;
b) Initierea unor programe de cercetare privind istoria miscarii olimpice si sportive pe plan local;
c) Elaborarea unor programe de activitati in vederea promovarii Olimpismului;
d) Realizarea unor sondaje sociologice privind efectele educatiei olimpice.
24.4. Comisia a IV-a: FORMARE – PERFECTIONARE SPECIALISTI IN DOMENIUL OLIMPIC. Are ca obiect de activitate contributia la formarea in spirit olimpic a specialistilor in educatie fizica si sport si a cadrelor implicate in actiuni de promovare a Olimpismului si educatie olimpica la nivel judetean (cursuri, consfatuiri, mese rotunde, schimburi de experienta, etc).
Art. 25. Judetele in care nu este constituita o filiala AOR pot fi arondate la una din filialele AOR cea mai apropiata.
Art. 26. CLUBURILE OLIMPICE se organizeaza la nivelul localitatilor (oras sau municipiu).
26.1. Clubul Olimpic este condus de un Consiliu format din director, secretar si 3-5 membri, din care 3 sunt responsabili de comisii.
26.2. Comisiile, in numar de 3, sunt urmatoarele:
Comisia 1: Organizare. Are ca obiect de activitate:
a) organizarea si indrumarea cercurilor olimpice;
b) organizarea de manifestari cultural – sportive si educative in “Saptamana Olimpica” sau cu alte ocazii, actiuni “In Memoriam”.
Comisia 2: Educatie Olimpica, Instruire cadre. Are ca obiect de activitate:
a) promovarea olimpismului (asigurarea continutului actiunilor adaptat diferitelor categorii de cetateni);
b) instruirea si informarea activului in problematica olimpica;
c) aplicarea programelor educative elaborate de AOR.
Comisia 3: Cercetare – documentare. Are ca obiect de activitate:
a) studierea fenomenului sportiv si olimpic local;
b) furnizarea documentatiei necesare tinerii unor prelegeri, ore de dirigentie, etc.
26.3. Filialele si Cluburile Olimpice vor sprijini activitatea Cabinetelor Metodice ale DJST si Comisiilor Stiintifice apartinand C.S.S.R., prioritar in activitatile cultural – educative .
Art. 27. CERCURILE OLIMPICE se pot organiza in unitatile de invatamant preuniversitar si in institutiile de invatamant superior, in Centrele Nationale Olimpice pentru Pregatirea Juniorilor, precum si in alte unitati sportive, in tabere de pregatire sau de vacanta.
27.1. In cazul in care, din motive obiective, in cadrul unui Centru Olimpic de Pregatire a Juniorilor nu se poate infiinta un cerc olimpic, sportivii pot fi arondati pe langa cercul olimpic al scolii de unde provin.
27.2. In localitatile unde functioneaza mai multe unitati de invatamant se poate organiza un cerc olimpic model cu rol de “statie pilot”, a carei activitate poate constitui o sursa de inspiratie pentru viitoarele cercuri olimpice.
27.3. Cluburile si Cercurile Olimpice pot purta un nume in memoria unei personalitati sportive sau din simbolistica olimpica.
27.4. Activitatea cercurilor olimpice este coordonata si sprijinita de filiala judeteana a AOR, sau de Clubul Olimpic local, de Inspectoratul Scolar Judetean, DJST sau Facultatile de educatie fizica si sport in cadrul carora functioneaza filiala AOR sau un Club Olimpic.
27.5. Cercul Olimpic este condus de un Consiliu care are in structura sa un director, un secretar si 3 membri, care vor fi responsabili celor 3 comisii.
27.6. Directorul cercului olimpic va fi, dupa caz, student, elev, sau sportiv de performanta. Directorul cercului olimpic organizat in invatamantul preuniversitar va fi sprijinit de un profesor, antrenor, instructor, ofiter, etc.
27.7. Comisiile cercului olimpic sunt urmatoarele:
Comisia 1: Organizare. Are ca obiect de activitate organizarea de actiuni si manifestari cultural sportive.
Comisia 2: Promovarea Olimpismului. Are ca obiect de activitate cultivarea spiritului de fair-play, nonviolentei si antidoping.
Comisia 3: Documentare – informare. Are ca obiect de activitate documentarea si informarea participantilor cu problematica olimpica, relatia cu institutia in care isi desfasoara activitatea si cu institutia cu care colaboreaza.
27.8. Obiectivele urmarite in cadrul Cluburilor si Cercurilor Olimpice sunt urmatoarele:
a) Sa atraga tinerii in practica sportiva si folosirea timpului liber in scopul intaririi sanatatii si fortificarii organismului.
b) Sa cultive in randul tineretului spiritul de fair-play.
c) Sa actioneze impotriva violentei in spatiul de joc, in bazele sportive sau in afara
acestora.
d) Sa actioneze impotriva dopajului si obtinerii victoriei cu orice pret, prin mijloace
necinstite.
e) Sa protejeze sportul si sportivii de orice influenta negativa care-i pot indeparta de la
principiile olimpismului si etica sportiva.
f) Sa creeze convingerea ca sportul inseamna bucuria de a trai si de a se exprima in libertate, ca intrecerea sportiva este o confruntare loiala si generoasa.
g) Sa promoveze ideea ca sportul este un factor de maturitate umana si de educatie morala si sociala.
h) Sa contribuie la implinirea personalitatii tinerilor insuflandu-le un spirit activ, cooperant si tolerant, de respect al legilor (regulamentelor) si democratiei.
i) Sa contribuie la formarea, informarea si perfectionarea adultilor in spirit olimpic.
j) Sa cultive traditiile si respectul fata de inaintasi.
27.9. Tipuri de activitati care se pot desfasura in cadrul cercurilor olimpice:
- Activitati cu caracter instructiv – educativ:
a) prelegeri, colocvii, dezbateri, mese rotunde;
b) schimburi de experienta;
c) articole in ziare si reviste, emisiuni radio si TV.
- Activitati culturale:
a) confectionarea panoului olimpic (reprezentativ) cu caracter permanent;
b) concursuri “Cine stie olimpism, castiga!” pe teme olimpice;
c) expozitii concurs de arta plastica (ex: “Jocurile olimpice in imaginatia copiilor”);
d) expozitii concurs de creatie literara (“Un condei numit fair-play”);
d) expozitii filatelice;
e) expozitii de afise, fotografie olimpica;
f) expozitie de carte sportiva;
g) proiectii cu filme documentare cu tematica sportiva si olimpica;
h) proiectii de filme cu tematica sportiva si olimpica;
27.10. Activitati de documentare, informare, studii si cercetari, sesiuni anuale de referate in cadrul Clubului Olimpic, constituirea unui punct de documentare – informare, sesiuni ale cadrelor didactice din invatamantul preuniversitar, universitar, simpozioane stiintifice.
27.11. Activitati sportive: concursuri periodice la diferite ramuri de sport in cadrul “Zilei Olimpice” (23 iunie) si a “Saptamanii Olimpice”, participari la concursuri cu semnificatie olimpica la nivel judetean, national (Crosul Olimpic) sau international (ex: Zilele olimpice ale tineretului european).

CAPITOLUL V – MIJLOACELE FINANCIARE SI MATERIALE ALE ACADEMIEI OLIMPICE ROMÂNE

Art. 28. Mijloacele financiare si materiale ale Academiei Olimpice Romane pot proveni din bugetul asigurat de Comitetul Olimpic si Sportiv Roman;
Art. 29. Veniturile obtinute din donatii, sponsorizari precum si de la persoane fizice sau juridice din tara sau strainatate (asociatii, fundatii, institutii, organisme, organizatii, etc) se varsa in contul in banca al COSR (in lei sau valuta).
Art. 30. Sumele prevazute in bugetul AOR vor fi cheltuite pentru:
a) propaganda vizuala si auditiva olimpica;
b) editarea “Buletinului Informativ al AOR – Spirit Olimpic”, a unor lucrari documentare si de literatura olimpica, pliante si brosuri;
c) organizarea actiunilor si manifestarilor cultural – sportive din Saptamana Olimpica” la nivel national;
d) realizarii programelor de educatie olimpica pe cicluri de scolarizare in invatamantul preuniversitar;
e) premii simbolice la concursurile de creatie artistica, literara, stiintifica si sportiva;
f) materiale promotionale cu insemnele olimpice pentru colaboratorii din teritoriu si pentru participantii la diferite manifestari sportive si olimpice de ordin cultural – sportiv;
g) cheltuieli curente administrative.

CAPITOLUL VI - INDRUMAREA, SUPRAVEGHEREA SI CONTROLUL ACADEMIEI OLIMPICE ROMANE

Art. 30. Activitatea Academiei Olimpice Romane este coordonata de Comisia de Educatie si Cultura Olimpica a Comitetului Executiv al COSR. Presedintele comisiei este membru al Comitetului Executiv al COSR.
Activitatea A.O.R. este coordonata de catre Departamentul de Educatie Olimpica, Sport Scolar si Universitar din cadrul COSR.
Art. 31. In activitatea administrativa si operativa, Academia Olimpica Romana este sprijinita de activul salariat al Comitetului Olimpic si Sportiv Roman.
Art. 32. In actiunea de indrumare, supraveghere si controlul Academiei Olimpice Romane sunt implicate: Consiliul de conducere al AOR si Comitetul Executiv al COSR prin secretarul general si personalul desemnat, in limitele competentelor aditiv – contabile si tehnico – metodice.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License