Profesor Brindusoiu Catalin Liceul cu Program Sportiv Petrache Trișcu

BRÎNDUŞOIU CĂTĂLIN

Brindusoiu.jpg

Experienţa profesională
Perioada 1.10.2005 - prezent
Numele şi adresa angajatorului Liceul cu Program Sportiv “Petrache Trişcu”, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate management-educaţional
Funcţia ocupat director adjunct
Principalele activităţi şi responsabilităţi** îndrumare şi control
Perioada 1.09.2009 – 08.10.2009
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Tipul activităţii sau sectorul de activitate management-educaţional
Funcţia sau postul ocupat Inspector de specialitate
Principalele activităţi şi responsabilităţi îndrumare şi control
Perioada 01.09.2000 - 31.09.2005

Educaţie şi formare
Gradul didactic I
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Educaţie fizică şi sport
Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de acordare a GRADULUI DIDACTIC II în învăţământ
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare
Perioada 2006
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Casa Corpului Didactic
Curs „Consiliere si orientare”

Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale extracurricular
Tipul calificării/ diploma obţinută Adeverinţă
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare
Perioada 2005
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Casa Corpului Didactic
Curs “Metoda jocului de rol -valenţe în educaţie”
Curs « Euroteacher I » Modulul I
Curs”Metodica predarii disciplinei educatiei fizica in gimnazii si licee”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale extracurricular
Tipul calificării/ diploma obţinută Adeverinţă
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare
Perioada 2004
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Casa Corpului Didactic
Curs “Metodica predării disciplinei educaţiei fizice în gimnazii şi licee”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Educaţie fizică
Tipul calificării/ diploma obţinută Adeverinţă
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Perfecţionare
Perioada 2004
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea din Craiova
Gradul didactic II
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Educaţie fizică
Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de acordare a GRADULUI DIDACTIC II în învăţământ
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Perfecţionare

Perioada
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Casa Corpului Didactic
Curs “Iniţiere în utilizarea calculatorului”

Competenţe şi abilităţi sociale Capacităţi de lucru în echipă
Capacităţi de lucru cu copii şi adulţii
Abilităţi manageriale
Respect pentru colegi
Programarea şi organizarea activităţilor

ACTIVITATEA METODICĂ/IMPLICARE ÎN PROIECTE DIDACTICE:
La nivelul unităţii de învăţământ
• Susţinerea de referate şi lecţii demonstrative la comisia metodică
• Organizarea activităţilor conform fişei postului
• Implicarea activă în toate programele derulate de şcoală, pe parcursul anilor
• Realizarea de parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale şi instituţii de cultură
• Organizarea cercurilor pedagogice, concursurilor şcolare, simpozioanelor
La nivel judeţean:
• Susţinerea de referate în cadrul simpozionului :
Naţional „Valenţe ale educaţiei moderne în formarea personalităţii umane competitive în plan European” Craiova
Naţional „Educaţia prin sport” Piteşti
Naţional „Festivalul şanselor tale ”Educaţia pentru viaţă”
National”Invatarea autodirijata-conditie a autoinstruirii copiilor de toate virstele”Craiova 2006
Internaţional”Realizări si perspective in domeniul educaţiei fizice si sportului”Bucureşti 2007
National „Unitate in Biodiversitate” Craiova
Interjudeţean”Gestionarea situaţiilor de criza educaţionala in unitatea şcolara”
International „Consolidarea detentei la vista de 11-12 ani in lecţia de educaţie fizica” Bucureşti 2007
International „Educatie prin miscare”-Craiova 2008
International „Educatie prin miscare”-Craiova 2009
National „Kalocagatia”Craiova 2006
La nivel internaţional
Participare la programul Comenis “MIT EU SHOW”

PARTENERIATE CU COMUNITATEA LOCALĂ
• Crucea Roşie Română, Filiala Dolj
• Grupul Şcolar I.C.M. nr. 2, Grupul Şcolar „Matei Basarab”, Grupul Şcolar „George Bibescu”
• Muzeul Olteniei
• Inspectoratul Judeţean de Poliţie
• Clubul Sportiv Municipal Craiova
• Clubul Sportiv Şcolar Craiova
• Clubul Sportiv Steaua Bucuresti
• Clubul Sportiv ”Universitatea”Craiova

ACTIVITATE PUBLICISTICĂ
• « Educaţia fizică şi sportivă şcolară - Proiectare curriculară » autor, Editura Fundaţiei România de mâine Bucureşti, 2005
• Caiet Metodic Nr.16 I.S.J Dolj « Imbunătăţirea calităţii motrice prin jocuri de mişcare şi ştafete » autor Craiova 2005
• « Trecut-au anii » Editura Arves Craiova 2005 colaborator
• Palestra Nr.13-14 « Creşterea eficienţei lecţiei de educaţie fizică prin jocuri de mişcare şi ştafete »
• Regulamerntul de organizare si functionare al Consiliului Consultativ la Sportul de Performanta

DIPLOME
• Diploma de merit « Gheorghe Lazar » clasa a –III-a
• Diploma de excelaenta din partea ANS
• Diploma de Excelenţă pentru sprijinul acordat sportului şcolar de performanţă acordata de Federatia Romana de Scrima.
• Diploma de Excelenţă pentru sprijinul acordat sportului şcolar de performanţă acordata de Federatia Romana de Atletism
• Diploma de Merit pentru rezultate deosebite în sportul de performanţă-2005,2006,2007,2008,2009
• Diploma de merit pentru implicarea in proiectul « Politistul, prietenul copiilor »
• Diploma acordata de Academia Olimpica Romana pentru sprijinul acordat dezvoltării sportului de performanta
• Diploma de implicare in cadrul proiectului „Kalocagatia”
• Diploma pentru participarea la ediţia VI-a a „Festivalului Şanselor Tale”
• Diploma pentru Concursul National „Sa vorbim pentru mai bine”
• Certificat de participare la seminarul”Rasismul in Sport”
• Diploma de participare la sesiunea de comunicari stiintifice”Ziua Mondiala a Pamantului”
• Diploma de participare la sesiunea de referata din cadrul Simpozionului International „Educatie prin miscare”-Craiova 2008-2009
• diplomă pentru participare la programul Comenis “MIT EU SHOW”

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License