Prof. Anghel Danut
Anghel.jpg

Experienţa profesională

Perioada 01.11.2004 – prezent
Numele şi adresa angajatorului Liceul cu Program Sportiv „Petrache Trişcu”, Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate management
Funcţia sau postul ocupat director

Principalele activităţi şi responsabilităţi îndrumare şi control în domeniul didactic

Perioada 08.04.2002– 31.10.2004
Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 „Decebal” Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate management educaţional
Funcţia sau postul ocupat director adjunct
Principalele activităţi şi responsabilităţi îndrumare şi control în domeniul didactic

Perioada 01.09.1999 – 08.04.2002
Numele şi adresa angajatorului Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
Tipul activităţii sau sectorul de activitate management
Funcţia sau postul ocupat inspector instituţional teritorial
Principalele activităţi şi responsabilităţi îndrumare şi control

Perioada 16.03.1998 – 01.09.1999
Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 12 „Decebal” Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate management
Funcţia sau postul ocupat director
Principalele activităţi şi responsabilităţi îndrumare şi control

Perioada
01.09.1995-15.03.1998
Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 34 „Eugeniu Carada” Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate instructiv – educativ
Funcţia sau postul ocupat profesor de educaţie fizică şi sport
Principalele activităţi şi responsabilităţi realizarea procesului instructiv-educativ

Perioada 01.11.1992 – 31.08.1995
Numele şi adresa angajatorului Direcţia pentru Tineret şi Sport Dolj
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Management
Funcţia sau postul ocupat Inspector
Principalele activităţi şi responsabilităţi îndrumare şi control

Perioada 1992 – 1996
Numele şi adresa angajatorului Consiliul Judeţean Dolj
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Administraţie judeţeană
Funcţia sau postul ocupat Consilier judeţean, secretarul comisiei de sănătate, cultură, învăţământ, sport
Principalele activităţi şi responsabilităţiîndrumare şi control
Perioada 01.09.1990 – 31.10.1998
Numele şi adresa angajatorului Şcoala cu cls. I-VIII Nr. 34 „Eugeniu Carada” Craiova
Tipul activităţii sau sectorul de activitate Instructiv – educativ
Funcţia sau postul ocupat profesor de educaţie fizică şi sport

Principalele activităţi şi responsabilităţi realizarea procesului instructiv-educativ
Perioada 01.09.1980-31.08.1990
Numele şi adresa angajatorului Clubul Sportiv Şcolar „Olimpia”
Tipul activităţii sau sectorul de activitate instructiv – educativ
Funcţia sau postul ocupat Antrenor de lupte
Principalele activităţi şi responsabilităţi realizarea procesului instructiv-educativ

Perioada 1965-1978
Numele şi adresa angajatorului
Tipul activităţii sau sectorul de activitate
Funcţia sau postul ocupat Muncitor calificat, acoperitor metale prin proceduri electrochimice
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Educaţie şi formare
Perioada 01.10.2006 – prezent
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea din Craiova, Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor
Master – „Managementul Resurselor Umane”
Master – „Managementul instituţiilor publice”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Management
Tipul calificării/ diploma obţinută
-
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare
Perioada 2006
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea din Craiova, Facultatea de Ştiinţe Economice
Cursuri postuniversitare „Management de proiecte”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Management
Tipul calificării/ diploma obţinută Diplomă de licenţă
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare
Perioada 2006
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Casa Corpului Didactic Dolj
Curs de formatori pentru educaţia adulţilor
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Educaţie
Tipul calificării/ diploma obţinută -
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare

Perioada 2006
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Casa Corpului Didactic Dolj
Curs „Eurotacher I”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Educaţie fizică
Tipul calificării/ diploma obţinută adeverinţă
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Perfecţionare
Perioada 2006
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Simpozionul Naţional „Învăţarea autodirijată condiţie a autoinstruirii copiilor de toate vârstele”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Management
Tipul calificării/ diploma obţinută -
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Perfecţionare
Perioada 2006
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională I.S.J. Argeş şi Casa Corpului Didactic Argeş
Curs „Abordări transdisciplinare în învăţământul preuniversitar”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Management
Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Perfecţionare
Perioada
2006
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Craiova
Curs „Management educaţional într-un mediu descentralizat”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Management
Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Program de perfecţionare
Perioada 2005
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Craiova
Curs „Noul sistem de finanţare al învăţământului preuniversitar de stat”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Management
Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Program de perfecţionare
Perioada 2002
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Centrul Regional Craiova
Curs „Cunoaşterea şi aplicarea R.O.D.I.S. şi M.A.R.O.D.I.S.”
Proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar – Componenta „Management şi finanţare”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Management
Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Program de perfecţionare

Perioada 2002
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională ISJ Dolj şi CCD Dolj
Programul naţional de formare pentru personalul care efectuează activităţi de secretariat şi de raportare de date din unităţi şcolare ale învăţământului preuniversitar şi din inspectoratele şcolare judeţene
Proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar – Componenta „Management şi finanţare”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Management
Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare

Perioada 2002
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională ISJ Dolj şi Gr. Şc. Ind. Alim. „Ilie Murgulescu” Craiova
Seminarul „Managementul şcolii”
SOCRATES/ ARION Nr. 01009.07RO –Tema: „Créer ensemble l’union des écoles européennes ouvertes vers le monde”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Management
Tipul calificării/ diploma obţinută Atestat de participare
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare

Perioada
ianuarie 2000 – februarie 2001
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Centrul Regional Craiova
„Formator regional de directori de unităţi şcolare”
Proiectul de reformă a învăţământului preuniversitar – Componenta „Management şi finanţare”
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Management
Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de absolvire
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare
Perioada 1998
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională Universitatea Bucureşti, ANEFS Bucureşti
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Educaţie fizică şi sport
Tipul calificării/ diploma obţinută Diplomă de licenţă
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare

Perioada 1996
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională ANEFS Bucureşti
Gradul didactic I
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Educaţie fizică şi sport
Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de acordare a GRADULUI DIDACTIC I în învăţământ
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Perfecţionare

Perioada 1991
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională ANEFS Bucureşti
Gradul didactic II
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Educaţie fizică şi sport
Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de acordare a GRADULUI DIDACTIC II în învăţământ
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Perfecţionare

Perioada 1984
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională IEFS Bucureşti
Definitivarea în învăţământ
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Educaţie fizică şi sport
Tipul calificării/ diploma obţinută Certificat de acordare a DEFINITIVĂRII în învăţământ
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Perfecţionare

Perioada
1973-1979
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională IEFS Bucureşti, Facultatea de educaţie fizică şi sport cu durata de 3 ani
Domeniul studiat/ aptitudini ocupaţionale Educaţie fizică şi sport
Tipul calificării/ diploma obţinută Diplomă
Nivelul de clasificare a formei de învăţământ / formare Formare

Competenţe şi abilităţi sociale
Capacităţi de lucru în echipă
Capacităţi de lucru cu copii şi adulţii
Abilităţi manageriale
Respect pentru colegi
Programarea şi organizarea activităţilor

Competenţe şi aptitudini organizatorice
Coordonez, conduc activitatea consiliilor, comisiilor metodice, comisiilor de lucru din unitatea şcolară
Coordonez proiecte manageriale şi educaţionale, precum şi a bugetelor
Am participat la organizarea cercurilor şi simpozioanelor judeţene

Competenţe şi aptitudini sportive
Luptător de greco romane, categoria I la Clubul Sportiv „Electroputere” Craiova, divizia A în perioada 1970-1980

Alte competenţe şi aptitudini
ACTIVITATEA METODICĂ/ IMPLICARE ÎN PROIECTE DIDACTICE:
La nivelul unităţii de învăţământ:
• Organizarea activităţilor conform fişei postului
• Implicarea activă în toate programele derulate de şcoală, pe parcursul anilor
• Realizarea de parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale şi instituţii de cultură
• Organizarea cercurilor pedagogice, concursurilor şcolare, simpozioanelor La nivel judeţean:
• Susţinerea de referate în cadrul simpozioanelor
La nivel internaţional
• Participare la programul Comenis “MIT EU SHOW”

PARTENERIATE CU COMUNITATEA LOCALĂ:
• Primăria Municipiului Craiova
• Consiliul Judeţean Dolj
• Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj
• Casa Corpului Didactic Dolj
• Clubul Sportiv Şcolar „Universitatea” Craiova
• Clubul Sportiv Municipal Craiova
• Inspectoratul Judeţean de Poliţie Dolj
• Secţiile 1 şi 2 ale Poliţiei Municipiului Craiova
• Gruparea Mobilă de Jandarmi Craiova
• Serviciul de Pompieri Craiova
• Crucea Roşie Română, Filiala Dolj
• Muzeul Olteniei
• Unităţi şcolare din Craiova şi judeţ

DIPLOME
• “Gheorghe Lazăr” clasa I, 2007
• pentru sprijinul acordat sportului şcolar de performanţă
• pentru merite profesionale deosebite şi activitate susţinută în sprijinul comunităţii
• pentru merite deosebite în dezvoltarea atletismului românesc
• pentru îndrumarea elevilor şi organizarea activităţilor dedicate zilei de „1 iunie”
• pentru participarea la ediţia a VI-a a „Festivalului Şanselor Tale”: secţiunea „Educaţie pentru viaţă”
• pentru participarea la Simpozionul Naţional „Festivalului Şanselor Tale”: „Şcoala incluzivă – şansă pentru fiecare”
• pentru participarea la Proiectul Naţional „Biserica, Şcoala şi Comunitatea Locală – împreună pentru viitor”
• pentru participarea la Concursul Naţional „Să vorbim pentru mai bine…”
• emisă de Primăria Municipiului Craiova la aniversarea a 115 ani de la înfiinţarea şcolii
• diplomă de onoare a Municipiului Craiova pentru merite profesionale deosebite şi activitate susţinută în sprijinul comunităţii, emisă de Primăria Municipiului Craiova, 1999
• diplomă pentru participare la programul Comenis “MIT EU SHOW”

PLACHETE
• Susţinător al atletismului doljean şi românesc, emisă de Clubul Sportiv Municipal
• Susţinător al sportului Karate moderne, emisă de Federaţia Română de Karate

CUPE
• Cupa pentru cel mai prestigios liceu sportiv din Oltenia

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License