Origini şi tradiţii sportive

Pagină realizată de prof. Origen Staicu

ORIGINI, TRADIŢII, ACTIVITĂŢI, REALIZĂRI ŞI CONTRIBUŢII PRIVIND DEZVOLTAREA ŞI AFIRMAREA EDUCAŢIEI FIZICE ŞI SPORTULUI PE TERITORIUL JUDEŢULUI DOLJ

106-275- Sunt atestate pe teritoriul Doljului castrele romane de la Sucidava (Celei de azi) Aquae (Cioroiu Nou), Castra-Nova (Castranova), Castru Traian (lângă Pleniţa), Desa şi Lişteava.
Castrele aveau locuri pentru exerciţii militare şi fizice, unde unităţile romane se instruiau în arta militară, exerciţii care au fost preluate de populaţia locală prin oştenii daco-romani.
1271-Este atestată prima menţiune a unui exerciţiu cavaleresc între voinicii ″de pe Motru şi Jii″.
1595 - Sunt cunoscute faptele de vitejie ale fraţilor Buzeşti (Preda, Stroe şi Radu) iscusiţi în mânuirea armelor şi iscusiţi călăreţi.
1587 - La Craiova era un iscusit meşter de săbii Manea - săbierul care mai confecţiona scuturi şi lănci.
1599-1600 - Din informaţiile scrise de Petru Bogdan Banksic (călător străin), reiese că la Craiova, era un târg unde erau cai de vânzare, puşi la probe de viteză şi de tracţiune prin ″demonstraţii în văzul mulţimii…″
1750 - Boierii Craiovei obişnuiau să se plimbe, în zilele de sărbătoare, pe Uliţa Mare (str. Unirii de azi). Cu această scurtă ocazie îşi etalau ″caii, îmbrăcaţi în postav verde la rădvan, caretele englezeşti şi trăsuri de tot felul.″
1800 - Începe construcţia hanului Poroineanu (pe locul unde este astăzi Judecătoria Craiova)
De la acest Han, era locul de plecare al diligenţelor spre Bucureşti şi Turnu Severin, Tg-Jiu şi Calafat. În 1811 se înfiinţează serviciul poştal prin diligenţe pe ruta Bucureşti-Craiova-Vânciorova care folosea 1500 de cai. Cu această ocazie au fost recrutaţi şi instruiţi cei mai de seamă călăreţi ai vremii.
1832 - Bugetul şcolilor din Muntenia prevedea angajarea a doi profesori de gimnastică: unul la Colegiul Sf. Sava din Bucureşti şi altul la Şcoala Centrală din Craiova.
1841 – La Şcoala Centrală din Craiova sub conducerea profesorului Gh. Chiţu au avut loc primele întreceri de trageri la ţintă.
1850- Barbu Dimitrie Ştirbei Voevod înfiinţează la Craiova, Şcoala Militară unde în afara cursurilor teoretice şi a instrucţiei se practica: gimnastica, marşurile, călăria, scrima cu arme, lupta la centură, exerciţiile de front şi ordine.
1863 - La cazarma pompierilor din Craiova se instalează porticuri pentru gimnastică şi pista cu obstacole.
Domnitorul Al. I .Cuza decretează : ″ Ordonanţa asupra instrucţiunii gimnastice, prin corpuri şi stabilimente militare şi şcoli ″.
1864 – Prin Legea Învăţământului se prevedea obligativitatea şi gratuitatea învăţământului, iar în programele de studii se prevede ca obiect obligatoriu gimnastica.
1865 - Prin Ordinul Ministrului Justiţiei, Cultelor şi Instrucţiunii Publice din 24 august se prevede:
″gimnastica se va face de toţi şcolarii, de 3 ori pe săptămână la toate clasele…″
.
1871 - Ordinul 106 din 12. oct. 1871 al ″Ministerului de Resbel″ precizează că toţi copiii trebuie să facă gimnastică şi instrucţiune militară.
La 15 august 1871- se organizează la Craiova, ″prima serbare a tragerii la semnu judeciană din judeciului Dolj-Jiu″.
Tot în acest an prin Ordinul Ministrului Instrucţiunii Publice, nr. 2612/10.04 se precizează că … ″gimnastica este obligatorie la toate şcolile de trei ori pe săptămână!″
În 1873 - În curtea Şcolii Centrale din Craiova, erau instalate: paralele, fuse, trapez, scări, frânghie cu noduri pe porticuri şi o bârnă.
1893- Se construieşte la Liceul Carol I din Craiova, sala de gimnastică. În acest an funcţiona ca maestru de gimnastică Alexandru Nanu.
1894 -Se desfăşoară cursa ciclistă Bucureşti-Craiova, la care au participat printre alţii:Carol Ressel şi clovnul Adolf de la Circul Sidoli din Bucureşti.
Cu ocazia Expoziţiei Regionale agricole pe islazul de la marginea Craiovei se desfăşoară o cursă de cai, la care au participat 54 de ţărani. Cursa a fost câştigată de Gheorghe Marin, din comuna Zănoaga, care a parcurs distanţa de 4000 m, în 5 minute!
1895 - Ia fiinţă la Liceul Carol I ″Societatea de gimnastică şi Sport Vigoarea″, din iniţiativa prof. Teodor Georgescu.
1895 – August 15/27 Craiova – Este menţionată Serbarea câmpenească şi sportivă, organizată la grădina “Oppler”, de “Societatea Înfrăţirea Muncitorilor” din localitate, în care un loc important au ocupat întrecerile de popice.
1896 - La 31 martie se inaugurează Velodromul de la Craiova, având lungimea pistei de 280 m. Cu această ocazie se desfăşoară şi primul ″Campionat″, între oraşele Bucureşti şi Craiova, concurs câştigat de craioveanul C. Piffl.
1897 - Se editează la Institutul de editură Ralin şi Samitca din Craiova ″Manualul de gimnastică″, autor Gh. Pîrnuţă şi J.J. Mihail.
1898 - Primul ministru Spiru Haret, prin Ordinul din 4 iulie 1898, obligă toate Primăriile din capitalele de judeţ, să amenajeze un teren de 80 m pe 100 m, necesar practicării jocului nostru naţional-oina. Acest Ordin cunoscut sub numele de Legea Haret, acordă educaţiei fizice o atenţie egală cu celelalte materii. Până în acest an, cadrele care predau educaţie fizică şi muzică nu aveau titlul de profesori, ci de ″maeştrii″. Ordinul stipuleză obligativitatea gimnasticii, atât în învăţământul primar cât şi în cel secundar. Legea Haret mai prevedea şi ″instituirea concursurilor anuale, locale şi generale de oină″.
1899 Craiova – Se înfiinţează Clubul de Popice
1900 Craiova – Se organizează concursul hipic rezervat militarilor
1900 Craiova – Apare Societatea de Gimnastică
1908 - Pe Hipodromul din Craiova, elevul Colegiului Carol I, Ion Romanescu a ridicat în aer un planor construit de el, în văzul mulţimii.
F.I.A. la calificat în mod oficial, cel mai tânăr zburător din lume.
1909 Aprilie 1/14 Craiova – Concursuri de călărie şi alergări militare organizate, pe hipodromul din Parcul “Romanescu”, de către Corpul I Armată şi Brigada I Cavalerie.
Între 15 - 19 mai 1909 se desfăşoară la Craiova a doua Serbare Federală de Gimnastică, la care i-au parte sportivi din Bucureşti, Târgovişte, Ploieşti, Brăila şi Craiova. Concursul a cuprins probe de gimnastică, exerciţii cu bastoane, piramide.
1910- Începând cu acest an, în fiecare zi de Bobotează, la Băileşti, au loc întreceri de călărie.
1911- La Concursul Internaţional de gimnastică de la Torino (Italia) participă o selecţionată a gimnaştilor din Craiova şi Bucureşti.
1914- Are loc la Craiova ″Conferinţa lui George Demeny (Paris) pe tema ″Noi metode de educaţie fizică şi armonia mişcărilor în special la femeia tânără″.
1915 Iau fiinţă Societăţile “Oltenia” (preşedinte –căpitanul Cartianu) şi “Rapid”, din Craiova.
1916 - La 21 mai se inaugurează stadionul de lângă Hipodrom. Cu această ocazie are loc un concurs de atletism, între atleţii craioveni şi bucureşteni. La acest concurs Ion Bancu ″Societatea Oltenia″ stabileşte un nou record naţional la săritura cu prăjina 2,85 m! iar Ion Speriatu ″Societatea Oltenia″, stabileşte recordul României la 5000 de m, cu timpul 17'54 sec şi 3 zecimi. Tot în acest an la CN Atletism Ion Speriatu câştigă titlul de campion naţional la 5000m.
1922 - are loc primul Campionat şcolar de Oină din Craiova, cu participarea liceelor: Colegiul Carol I, Şcoala Pedagogică, Seminarul din Craiova, Liceul Fraţii Buzeşti.
1923 – Se stabileşte la Craiova Dumitru Teică, originar din Negoii Doljului, venit din America, care este considerat primul îndrumător în arta boxului oltenesc. Acestuia i se alătură campionii Ilie Mihăileanu şi Cristian Panaitescu (care au devenit mai târziu reputaţi antrenori) şi maestrul de box Petre Alexandrescu.
1926 - se achiziţionează din Suedia aparatele de gimnastică pentru Colegiul din Craiova, contra sumei de 1.000.000 de lei. Pentru montarea lor a fost adus specialistul suedez Karl Peterson.
În premieră naţională se constituie la Craiova sub preşedenţia dr. Al Savopol prima grupare de radioamatori din ţară. Prima emisie a avut loc în ultima duminică a lunii septembrie 1926.
1928 - Prin Legea învăţământului (art. 115) se prevedea introducerea în programa şcolară a două ore de educaţie fizică pe săptămână.
1933 - Din iniţiativa a 186 de intelectuali olteni, cu inimi patriotice şi minte luminată se înfiinţează Aeroclubul Oltenia.
1934 - Se amenajează Aeroportul Balta Verde iar din donaţii şi subscripţii se cumpără un avion pentru Şcoala de Pilotaj şi Planorism. La 25 iulie are loc un miting aviatic pe acest aeroport, participând printre alţii Al. Papană care pilotează vestitul avion, de fabricaţie românească I.A.C.
1935 - În paginile aeronauticii române, se înscrie o premieră naţională, ca record de îndemânare. Pilotul Petre Ivanovici, băileştean de origine, trece cu avionul pe sub podul de la Cernavodă. Tot el este şi primul pilot român care ajunge cu avionul la Ecuator, aterizând în Africa la Entebe, pe malul lacului Victoria.
1936 - După cum reiese din ziarul ״ Sportul Oltean״, în luna aprilie a anului 1936 se inaugurează Stadionul O.N.E.F, (astăzi Tineretului) din Craiova.
La festivitate a participat M.S Regele Carol al II -lea al României.
Tot cu această ocazie se inaugurează ştrandul Băile Populare, (astăzi Laguna Albastră) din Craiova.
La Raliul Monte Carlo, participă echipajul român format din Petre Cristea, Ion Zamfirescu şi Gogu Constantinescu (absolvent al Colegiului din Craiova-viitorul savant), echipaj care se clasează pe locul I, cu o maşină Ford – 8 cilindri în V.
1939 - Din fuziunea echipelor Rovine - Griviţa şi Craiovan a luat naştere echipa de fotbal ″ F.C. Craiova″, cea mai reprezentativă grupare a fotbalului craiovean din perioada belică.
1945 - În sala de gimnastică a Colegiului Carol I, în faţa unui public format din elevi, are loc întâlnirea de scrimă dintre antrenorul Alfredo Bachelli şi profesorul A. Tufescu.
1947 - Ziarele ″Momentul″ şi ″Arena Sportivă ″ redau activitatea sportului la nivelul întregii zone a Olteniei.
Are loc campionatul de fotbal al liceelor craiovene, la care participă Liceul Carol I, Liceul Fraţii Buzeşti, Liceul Militar D.A.Sturza, Liceul Comercial Gh. Chiţu şi Şcoala de Meserii
1948- Primul meci de handbal - în 11, la băieţi : S.M.T.C.F Craiova- Viitorul Dacia Bucureşti (9-11).
Se înfiinţează secţiile de tenis de masă la: Progresul, Flamura Roşie şi Spartak toate din Craiova.
Se înfiinţează S.M.T.C.F. Craiova (Şcoala medie de tehnică de cultură fizică).
La 28 septembrie pe aeroportul Balta Verde are loc un miting aviatic, la care asistă peste 12.000 de spectatori, printre care şi scriitoarea Lucia Demetrius.
1950- Se organizează primul concurs oficial, de motociclism în Campionatul Naţional de viteză în circuit.
1952- Are loc prima ediţie a Turului Ciclist al Olteniei.
1953 - Prof. Virgil Andronescu şi un grup de elevi străbat Jiul şi Oltul în ambarcaţiuni confecţionate de V.Andronescu. Oltenii paticipă la primul Concurs Naţional de orientare în Munţii Vrancei organizat de Consiliul Central al Sindicatelor.
1955 - Se înfiinţează Şcoala Sportivă de elevi Craiova (director Ion Vereşezan), echipele de volei, (băieţi şi fete) ale S.S.E Craiova, ocupă locul I în Concursul republican, rezervat şcolilor sportive.
1956 - Se organizează primul Campionat Regional al şcolilor la baschet (M+F), cu participarea echipelor din Craiova, Turnu Severin, Tg-Jiu, Caracal, Corabia, Calafat.
1959 - Promovează în categoria A, echipa de lupte greco-romane, C.S.O Craiova şi echipa de handbal masculin Ştiinţa Craiova (antrenor Arcadie Gherbănescu).
1960 - Promovează în prima divizie a ţării : echipele de volei (M+F) ale C.S.O Craiova, (Clubul Sportiv Orăşenesc) şi Ştiinţa Craiova la baschet masculin (antrenor C. Dîrjan).
Dinamo Craiova, câştigă Cupa F.R.Box.
Apare ediţia I a cărţii ″Legendele Olimpului″ a scriitorului Alexandru Mitru, absolvent al Liceului Fraţii Buzeşti, ediţia a II-a (1966) , ediţia a III-a (1968).
În Legendele Olimpului , autorul descrie faptele de vitejie ale zeilor şi ale eroilor Olimpului: Perseu, Tezeu, Hercule,Ulise,etc., lupta cu animalele sălbatice, întrecerea carelor de luptă, pugilatul, aruncarea suliţei, mânuirea spadei.
1961 - Teodor Vulpescu, efectuează un zbor cu planorul pe distanţa Craiova-Tg.Jiu (96 km) atingând înălţimea de 2100 m, iar pe planorul tip ″Baby″, la dublă comandă, Nicolae Calenciuc şi Mircea Sobaru realizează recordul naţional de durată de zbor (5 h 15').
1962 - Se introduce experimental predarea educaţiei fizice la clasele I-IV, cu profesori de specialitate.
1963 - Primul mare concurs de motociclism (circuit-viteză), cu participarea a peste 70 de motociclişti, în prezenţa a 8000 de spectatori, pe traseul : Statuia A.I. Cuza-Unirii- Kogălniceanu-Casa Albă.
Craioveanul Constantin Drăghia efectueză pe bicicletă turul României.
1964 - Prin Legea Învăţământului se prevede obligativitatea şi gratuitatea Învăţământului, iar în programele de studii se prevede ca obiect obligatoriu gimnastica.
1965 - Se organizează la Craiova, prima ediţie a Campionatului Naţional de Culturism pentru Juniori.
1967 - La 29 octombrie, se inaugurează Stadionul Central din Craiova, cu o capacitate de 30.000 de locuri. Cu această ocazie, are loc întâlnirea internaţională de fotbal România (B) - Polonia (B), încheiată cu un rezultat de egalitate: 2-2.
1968 - Primele lecţii de Judo la C.S. Electroputere -instuctor Vasile Becteraş şi un an mai târziu la C.S. Universitatea instructor Stelian Ştefănuţ.
Planoriştii Ion Burghină şi Viorel Cişmaş (insigna ″C″ de argint) stabilesc recordul judeţean de înălţime la planorism (3700m), iar Ion Burghină (insigna ″C″ de argint) realizează 304 km - record judeţean de distanţă.
1969 - Primul succes pentru craioveni pe arena mondială a sportului. La Campionatele mondiale de lupte greco-romane de la Mar del Plata (Argentina), Gheorghe Berceanu, de la C.S. Electroputere Craiova - oltean născut la Dunăreni judeţul Dolj-obţine titlul suprem la categoria 48 kg.
1970,1971,1972 - Trei ediţii consecutive ale ″Turului Ciclist al Olteniei″ organizat de C.J. E.F.S. Dolj.
1972 - Judeţul Dolj găzduieşte finala Campionatului Naţional de Orientare, o premieră pentru organizatorii craioveni.
Şcoala generală nr.18 - Craiova promovează în campionatul republican de handbal al juniorilor şi şcolarilor (feminin). Este prima echipă din ţară a unei şcoli generale angrenată într-o asemenea competiţie (antrenor prof. Vasile Popovici).
1973 - Peste 100 -foste glorii ale boxului românesc, sărbătoresc la Craiova 50 de ani de la prima gală.
1974 - echipa de fotbal Universitatea Craiova câştigă titlul de campioană naţională, cel mai dorit trofeu al craiovenilor. Campioana 1974 a avut următoarea componenţă: Oprea, Manta, Bădin, Deselnicu, Oblemenco, Niculescu, Velea, Bălan, Marcu, Berneanu, Strâmbeanu, Ţarălungă, Chivu, Niţă, Balaci, Ivan. Antrenori: Constantin Cernăianu şi Constantin Oţet.
1976 - Are loc la Craiova, finala Campionatului Naţional de Maraton, la care participă în premieră şi doi sportivi craioveni: Stelian Negoescu şi Gabriel Brănişteanu, iar în premieră naţională şi constănţeanca Stana Dănilă, care devine prima femeie din România ce participă în această probă.
1977 - Se înfiinţează secţia de automobilism de la Rovine - Craiova.
1978 - La 27 aprilie se inaugurează Sala Polivalentă din Craiova (2000 de locuri)
1979 – La 4 aprilie are loc la Craiova meciul internaţional de fotbal dintre echipele României şi Spaniei, în preliminariile CE – rezultat 2-2 (0-0)
1982 – Autorii Stelian Ştefănuţ şi Ion Dobriţoiu publică „Antrenamentul în judo”. Editura Sport Turism Bucureşti.
1983 - Anişoara Cuşmir (C.S.M. Craiova) stabileşte recordul mondial la săritura în lungime, cu o performanţă de de 7,43 m.
1983 - Universitatea Craiova, devine prima echipă românească de fotbal ajunsă înt-o semifinală de cupă europeană (UEFA). Universitatea – Benfica (0-0 şi 1-1) eliminată după două remize datorită golului marcat în deplasare de Benfica. „Campioana unei mari iubiri” aşa cum a fost denumită echipa de fotbal „U” Craiova îşi va înscrie în cartea de vizită: 4 titluri de campioană naţională (1973-1974, 1979-1980, 1980-1981, 1990-1991), Trofeul Cupa României (1977, 1978, 1981, 1983, 1991, 1993) şi peste 50 de jocuri în cupele europene. Lotul „U” Craiova în jocul cu Benfica Lisabona: Lung, Negrilă, Ştefănescu, Tilihoi, Ungureanu, Ţicleanu, Balaci, Donose, Beldeanu, Cămătaru, Geolgău, Crişan, Irimescu, Cârţu, Boldici, Ciupitu, A. Popescu, Cioroianu. Antrenori: C. Oţet, N. Ivan, medic V. Frânculescu.
1984 - La Jocurile Olimpice de la Los Angeles, obţinem trei medalii: Anişoara Cuşmir (aur la lungime), Mihaela Loghin (argint la greutate) şi Cristieana Cojocaru (bronz la 400 m g)
1988,1990,1991 - Trei ani, trei titluri de campioană pentru echipa feminină de volei "Universitatea Craiova"
1990 - La Bratislava, Sorin Matei stabileşte recordul naţional la săritura în înălţime 2, 40 m.
Se înfiinţează F.E.F.S Craiova.
1993 – Fostul sportiv craiovean Alexandru Mironov este numit ministru al Ministerului Tineretului şi Sportului-mandat pe care îl îndeplineşte până în anul 1996.
Al. Mironov a practicat scrima la C.S. Electroputere şi a fost component al lotului naţional de pentatlon modern. A jucat baschet la Ştiinţa Craiova.
1994 - La 19 noiembrie, întreaga populaţie a Craiovei şi prin intermediul televiziunii – întreaga ţară asistă cu neputinţă la incendiul ce a provocat distrugerea Sălii Polivalente din Craiova.
1994 BILANŢ: a) Pe plan intern – 97 locuri I, 84 locuri II şi 98 locuri III la
CN de seniori, tineret, juniori şi copii; cu cele 1008,25 puncte
judeţul ocupă locul XI în clasamentul interjudeţean.
b) Pe plan internaţional – 10 medalii, 6 contribuţii şi 43,15 puncte
1995 - La Cupa Mondială de Maraton de la Atena, echipa României, echipă formată din craiovencele : Lidia Slăvuţeanu, Cristina Pomacu şi Cristina Burcă obţine medalia de aur, consemnând cea mai mare victorie românească în maratonul mondial.
În clasamentul individual Lidia Slăvuţeanu a obţinut - argintul iar Cristina Pomacu -bronzul.
BILANŢ: a) Pe plan intern – 73 locuri I, 84 locuri II şi 93 locuri III la CN de
seniori, tineret, juniori şi copii; 5598,76 puncte – locul XII în
clasamentul interjudeţean.
b) Pe plan internaţional: 21 de medalii, 11 contribuţii, 574,83 puncte,
locul VII în clasamentul interjudeţean
1996 BILANŢ: a) Pe plan intern – 56 locuri I, 60 locuri II, 79 locuri III la CN de seniori, tineret,juniori şi copii; 4497,75 puncte – locul XII în clasamentul interjudeţean
b) Pe plan intrenaţional – 19 medalii, 14 contribuţii, 791,53 puncte -
locul IX în clasamentul interjudeţean
La 31 mai 1997 se inaugurează pista de Polytan de pe stadionul Ion Oblemenco. La festivitate au participat Iolanda Balaş în calitate de preşedinte F.R Atletism şi Niculae Mărăşescu - secretar de stat în MTS.
1988: La campionatele mondiale de box, juniori, craioveanul Sorin Tănăsie, devine campion mondial la categ.48 kg., aducând Craiovei cel mai preţios titlu în această ramură. Sorin Tănăsie a început practicarea boxului la A.S. CFR Craiova cu antrenorul Constantin Buzdugeanu şi până la obţinerea titlului suprem a fost campion national de juniori în anii 1995 şi 1998.
În anul 1999 Craiova are două echipe de fotbal în primul eşalon, prin promovarea echipei Extensiv care devine partener de întrecere alături de Universitatea Craiova.
2000: Parlamentul României adoptă la data de 28 aprilie, Legea educaţiei fizice şi sportului (69/2000). În conformitate cu articolul 1, Legea reglementează organizarea şi funcţionarea sistemului naţional de educaţie fizică şi sport din România.
Articolul 2, al Legii, stabileşte că educaţia fizică şi sportul sunt activităţi de interes naţional, sprijinite de stat.
Niculae Mărăşescu obţine al doilea mandat în funcţia de Secretar de Stat (2000-2003).
La Jocurile Olimpice de la Sydnei, participă: Lidia Şimon, Costică Bălan, Victorina Stoenescu-Bora şi Constantin Borăscu.
2001: În conformitate cu Legea 69/2000, CSM Craiova, este prima structură sportivă de drept public cu personalitate juridică, din judeţul Dolj, care primeşte Certificatul de Identitate Sportivă (CIS), iar Clubul Sportiv Bushido Craiova, devine prima structură sportivă de drept privat, cu personalitate juridică, din judeţul Dolj, care intră în posesia CIS. În luna noiembrie, Direcţia pentru Sport a Judeţului Dolj (DSJ), eliberează primul CIS, unei structuri sportive, fără personalitate juridică, Asociaţiei Sportive Şcolare „Şoimii”, a liceului Traian Vuia din Craiova.
Craiova, găzduieşte pentru a treia oară, Crosul balcanic.
La Campionatele mondiale de orientare, sportivul craiovean Paul Brăbiescu de la CS Universitatea se clasează pe locul VII.
2002: La data de 15 mai , se dă în folosinţă Velodromul din Parcul Nicolae Romanescu. Sorin Tănăsie obţine medalia de bronz la Campionatele europene de box, la seniori, categoria 48 kg.
2003: Vechea hală a Uzinei Electrice de pe strada Brestei este transformată şi dată în folosinţă ca Sală de sport competiţională pentru baschet, handbal, volei şi alte competiţii sportive de sală.
La Campionatele mondiale de atletism, de la Paris, Claudia Ştef se clasează pe locul V în proba de 20 km marş, Nuţa Olaru ocupă locul XI în proba de maraton, iar Alina Cucerzan reuşeşte calificarea în semifinala probei de 1500m.
La Campionatul mondial de semimaraton, Nuţa Olaru obţine cu echipa României medalia de bronz.
În Coreea de Sud, la Campionatele mondiale universitare, Liliana Bărbulescu câştigă proba de 800 m.
La Tampere în Finlanda, Marius Ionescu devine campion europen de juniori în proba de 10.000 m.
2004: Se dau în folosinţă sălile de sport din următoarele şcoli: Şcoala nr.2 „Traian” şi LPS „Petrache Trişcu” din Craiova, Liceul „Independenţa” şi Grupul Şcolar Agricol „Ştefan Milcu” din Calafat, Grupul Şcolar „Horia Vintilă” din Segarcea şi liceul „George Şt. Marincu” din Poiana Mare.
Două atlete craiovene participă la Jocurile Olimpice de la Atena: Nuţa Olaru în proba de maraton şi Alina Cucezan în proba de 1500 m.
Claudia Ştef se clasează pe locul IV în proba de 20 km marş din cadrul Cupei Mondiale.

 • La Campionatele europene de lupte libere, Mihaela Sadoveanu se clasează pe locul IV.
 • Boxerul craiovean Sorin Tănăsie trece la profesionism.

2005: După 40 de ani, neîntrerupţi, de competivitate în divizia „A” la fotbal Universitatea Craiova retrogradează în divizia „B”. Este şi anul când Gică Popescu, îşi face retragerea din activitatea sportivă, eveniment marcat prin festivitatea ce s-a desfăşurat pe stadionul Ion Oblemenco din oraşul nostru.

 • În Cupa Europei, Claudia Ştef se clasează pe locul IV în proba de 20 km marş, iar la Campionatul european de şah rapid Raluca Zgârcea (CSM) ocupă tot locul IV.
 • La 26 octombrie, se organizează la Dăbuleni, primul concurs interjudeţean de caiac-canoe, cu participarea sportivilor din: Caracal, Turnu Severin, Turnu Măgurele, Piteşti, Hunedoara şi Baia Mare.

2006: Universitatea Craiova revine pe prima scenă fotbalistică a ţarii.

 • Se organizează Crosul balcanic pentru a patra oară la Craiova.
 • Craioveanul Vasile Florea, maestru al sportului la tenis de masă şi antrenorul echipei naţionale este distins cu Medalia „Meritul Sportiv” clasa II-a.
 • La Rimini (Italia), la Festivalul mondial de gimnastică aerobică, ansamblul Şcolii 21 din Craiova, pregătită de profesoara Viorica Toma, se clasează pe primul loc.
 • Având în componenţă elevi şi eleve cu vârsta între 8 şi 18 ani, ansamblul a prezentat un program de excepţie şi în faţa publicului craiovean la sala Teatrului Naţional.
 • La Campionatele mondiale de spadă, senioare, Loredana Iordăchioiu şi Anca Băcioiu, se clasează, cu echipa ţării noastre pe locul IV.
 • Corina Dumbrăvean (CS Olimpic) se clasează pe locul VI în proba de 1500 m, din cadrul Campionatelor mondiale de atletism, senioare, în sală, de la Moscova şi pe acelaşi loc şi în aceiaşi probă la Campionatele europene în aer liber, de la Goteborg.
 • Daniela Denisă (CS Olimpic), obţine cu echipa României, medalia de bronz la Campionatele europene de cros, în proba junioarelor, desfăşurate la Roma.
 • Tot la Roma, în cadrul Turneului, rezervat ţărilor din Uniunea Europeană, Alin Oltean (CS Armata Craiova) obţine medalia de bronz la box, la categoria 48 kg.
 • Sportivele din secţia de lupte libere libere de la CSM Craiova obţin rezultate de excepţie la campionatele mondiale de junioare: Mihaela Sadoveanu locul III, Mihaela Rădoi-locul VII şi Ana Maria Paic-loculvVIII.
 • Sportivele secţiei confirmă şi la campionatele europene clasându-se astfel: Ana Maria Paic-locul III la junioare şi locul V, la senioare, Mihaela Sadoveanu-locul V la senioare şi Ileana Dobrescu- locul V la cadete-
 • Tot pe locul V, se clasează Claudia Ştef în proba de 20 km marş, la europenele de senioare.

2007 Loredana Iordăchioiu obţine medalia de bronz la Cupa Mondială de spadă senioare de la Havana şi medalia de argint la C.M.U. (spadă senioare) la Bankok în Thailanda.

 • Alte rezultate pe plan internaţional: Ioana Cârlig locul IV la C.E de şah, Ileana Dobrescu obţine medalia de bronz la C.E. de lupte junioare iar Alexandru Ghinea medalia de argint la 3000 m obstacole la C.E juniori.
 • La data de 5 octombrie, în gala desfaşurată la Valencia (Spania) craioveanul Sorin Tănăsie obţine victoria la puncte, după 12 reprize, în faţa spaniolului Karim Quibir şi intră în posesia centurii de campion european la box, categ 54 kg la profesionism (versiunea UE).
 • Alpinistul Cornel Roman străbate pe bicicletă distanţa Verona (Italia)- Valea lui Mihai (Oradea).

2008

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License