O viata dedicata educatiei fizice și sportului școlar
Cunun%C4%83.png

DISTINCȚII PRIMITE

Prof%20evid.png
Ordin.png

Titlul de „Profesor evidenţiat” acordat de Ministerul Învăţământului, 1984

ORDINUL „ Meritul pentru Învatamant” - in grad de ofiter - acordat de Președintele Romaniei, 2004

Diploma de Excelenţă “Gheorghe LAZĂR” -2009

Alte distinctii Pentru rezultate deosebite în promovarea şi dezvoltarea educatiei fizice si sportului : cupe, plachete, trofee, diplome, etc.

Distinc%C8%9Bie%202.png
Distinc%C8%9Bie%203.jpg

DIPLOME PRIMITE :

Diplome I.S.J. Dolj , I.S.J .Valcea , etc
Directia Judeteana pentru Sport Dolj ,
Clubul Sportiv Municipal Craiova ,
Sport Club Municipal Craiova,
Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al judetului Dolj ,
Comitetul Olimpic si Sportiv Roman,
Federatia Romana de Atletism,
Federatia Romana de Scrima,
Federatia Romana de Handbal, etc.

Diplome%20111.png
Diploma%204.png

CONTRIBUTII la conceperea de acte normative

Cunun%C4%83.png
Contribu%C8%9Bii.png Ora%20EF%202.png Ora%20EF%201.png

La nivel national

DECIZII privind organizarea educatiei fizice si sportului scolar din Romania
1. Membru in COMISIA NATIONALA A Ministerului Educatiei,- 10 ani
2. Membru in comisiile de lucru ale Ministerului Educației pentru redactarea regulamentelor scolare (invatamantul vocational sportiv)
3. La elaborarea Programele Scolare de educatie fizica si sport
4. La elaborarea Ghidului metodologic de aplicare a programelor școlare de educație fizicî și sport

La nivel județean

ELABORAREA unor documente oficiale ale Inspectoratului Școlar Județean Dolj

1. PORTOFOLIUL Cadrelor didactice din Judetul Dolj, 2006
2. REGULAMENTUL Cadru Intern al unitatilor de invatamant din judetul Dolj, 2002
3. PORTOFOLIUL pentru Siguranta Civica in unitatile de invatamant din judetul Dolj, 2001
4. REGULAMENTUL de organizare si functíonare al Consiliului Consultativ pentru educatie fizica si sport
5. PORTOFOLIUL pentru Situatii de urgenta in unitatile de invatamant din judetul Dolj
6. REGULAMENTUL concursului „Invatand imi apar viata”
7. REGULAMENTUL concursului „Copiii ajuta pompierii”
8. INFIINTAREA Comisie Stiintifice de avizare a auxiliarelor didactice
9. REGULAMENTUL de organizare si functionare a Comisie Stiintifice de avizare a auxiliarelor didactice
10.TEMATICA de îndrumare și control a managementului unității de învățământ
11. GHIDUL directorului de școală

Cunun%C4%83.png

Formator national: „Educatie pentru sanatate in scoala romaneasca"

Formator.jpg Copii.jpg
Cunun%C4%83.png

Funcții ocupate:

Membru in Consiliul de Admnistratie al I.S.J Dolj
Membru in Comisia Judeteana de acţiune impotriva violentei in sport
Membru in Comisia Judeteana de organizare a alegerilor nationale
Membru in Consiliul de Admnistratie al Clubului de Fotbal pentru copii si juniori al Consililui Judetean Dolj
Arbitru de atletism, categoria I
Membru in Comisia Naíonala de organizare a competitiilor sportive scolare
Membru în Societatea Scriitorilor Doljeni
Membru al Academiei Populare Mihai Marcu
Membru în Comisia Națională a Ministerului Educației, pentru educație fizică și sport - 10 ani


Cunun%C4%83.png
Palestra.jpg

ACTIVITATE PUBLICISTICA

A înființat REVISTA „PALESTRA” și a fost Directorulul revistei „PALESTRA” a profesorilor de educatie fizica si sport din judetul Dolj - prima revistă a profesorilor de educație fizică din România(după 1989)
Articole la Revista profesorilor de istorie din judetul Dolj
Articole la revista Palestra

Cărţi publicate

1. „Elemente de teoria si metodica educatiei fizice si sportului” coautor, Ed.Universitatii Craiova
2. “Metodica predarii educatiei fizice in ciclul primar”,coautor, Editura „Gheorghe Alexandru”2002
3. ”Vechi si nou in relatia scoala - familie”, coautor, Editura Sitech 2004
4. „Jocuri si stafete”, coautor ,,Editura „Gheorghe Alexandru”2003
5. Programe şcolare pentru discipline opţionale, 2008, Coordonator
6. Caietul metodic „Protectia fizica a elevilor”, I.S.J.Dolj 2004, coautor
7. Manualul „Protectia civila si apararea impotriva dezastrelor” coautor ,Editura Policrom 2003
8. Auxiliarul de management „Ghidul directorilor” publicat de I.S.J.Dolj 2002
9. Auxiliarul didactic „Ghid de protectie civila” publicat de ISJ Dolj, 2003
Colaborator la realizarea Enciclopediei Educaţiei Fizice şi Sportului din Judeţul Dolj

C%C4%83r%C8%9Bi%201.jpgC%C4%83r%C8%9Bi%202.jpgC%C4%83r%C8%9Bi%203.jpgC%C4%83r%C8%9Bi%204.jpgC%C4%83r%C8%9Bi%205.jpgC%C4%83r%C8%9Bi%206.jpgCarte%20deschis%C4%83.png
Cunun%C4%83.png
cercetare.jpg

CERCETARE ȘTIINȚIFICĂ - în premieră națională

Aceste studii au fost efectuate la nivelulul județului Dolj, pe eșantioane la nivel de ciclu de învățământ, în vederea obținerii unor concluzii necesare unei proiectări judicioase pentru eficientizarea activităților. http://www.apefsjdolj.ro/studii

1. Studiu privind nivelul de pregatire fizica a elevilor din judetul Dolj, 1998

2. Studiul privind starea de sănătate şi dezvoltare fizică a elevilor din judeţul Dolj, 2008https://dl.dropboxusercontent.com/u/71121149/Studiu%20s%C4%83n%C4%83tate.ppt

3. Studiul sociologic privind atitudinea elevilor, părinţilor şi cadrelor didactice faţă de orele de ed. fizică şi sport, 2009 https://dl.dropboxusercontent.com/u/71121149/Prezentare%20studiu%20sport%20kati.ppt


Cunun%C4%83.png
m%C3%A2ini.jpg

PARTENERIATE ÎNCHEIATE

1. Primaria Craiova
2. F.E.F.S. Craiova
3. D.S.J. Dolj
4. C.S.M .Craiova
5. Clubul “Universitatea” Craiova
6. Direcţia Judeţeană pentru Sănătate Publică
7. Teatrul Liric Craiova
8. Primaria Copiilor
9. Poliţia Craiova
10. Asociaţia “Tinerii luptă contra viciilor mileniului III”
11. Asociaţia Judeţeană de Volei
12. Asociaţia Judeţeană de Baschet
13. Asociaţia Judeţeană de Fotbal
14. Federaţiile de Atletism, Scrimă, Badminton, Judo, Kaiac-Canoe, Karate


Cunun%C4%83.png

ALTE ACTIVITĂŢI

“Gala Sportului Scolar Doljean”, înființare, 13 editii - în premieră națională

Activitate realizată anual, la sfârșitul anului competițional sportiv având ca scop premierea celor mai buni 10 sportivi la categoriile:

- Sport de performanță - sporturi individuale, cu două subcategorii : sportivi și antrenori

- Sport de performanță - jocuri sportive, cu două subcategorii : sportivi și antrenori

Gala%203.jpg

Gala%202.jpg

“Luceferii sportului școlar doljean” 50 de ani de succese și împliniri în premieră națională

Luceferi%201.jpg
Luceferi.jpg

Premierea celor mai buni sportivi pregătiți la Unitățile școlare de învățământ integrat și suplimentar sportiv, care au devenit campioni națíonali la ramurile sportive practicate, au participat la campionate europene, campionate mondiale și jocurile olimpice obținând multe medalii și lauri pentru Reprezentativa României, în perioada scursă de la înființarea unităților școlare cu profil sportiv în România - 50 de ani de glorie ! Printre ei se regăsesc nume de rezonanță ale sportului românesc : Natalia Andrei - atletism, Adrian Ilie - fotbal, Marinescu - handbal, etc. Toți acești sportivi au devenit „Cetățeni de onoare ai Municipiului Craiova”


Cunun%C4%83.png
Caiet%20metodic.jpg

Ciclul de “CAIETE METODICE” - în premieră națională

1996-2009, 37 numere

Caietele abordează subiecte diverse din domeniul educației fizice și sportului, cu teme de actualitate în care se urmăreau unul sau mai multe subiecte de interes general, urmărind să realizeze o diseminare a experienței proprii. Ele erau realizate pe o structură propusă de I.S.J. Dolj, primeau avizul din partea unei Comisii Științifice de avizare a auxilare didactice, înființată în premieră națională, urmând a fi aprobate de I.S.J. Dolj. Ele se dezbăteau în cadrul cercurilor pedagogice și se regăseau în minibiblioteca de specialitate din cadrul fiecărei catedre/comisii din unitățile de învățământ.


Cunun%C4%83.png
Bibliotec%C4%83.jpg

ÎNFIINȚAREA MINIBIBLIOTECII DE SPECIALTATE

La nivelul fiecărei unități de învățământ, la sugestia I.S.J. Dolj s-a înființat MINIBIBLIOTECA de specialitate, în care se găseau Caietele metodice, revistele „Palestra” ale Asociației Profesorilor de Educație Fizică și Sport din Județul Dolj, Programele Școlare, Ghidurile metodologice de aplicare a programelor școlare, literatură de specialitate a autorilor doljeni și din țară.

Aceste materiale documentare stau oricând la dispoziția profesorilor în cazul pregătirii lecțiilor, studierea lor pentru perfecționare prin grade didactice, activităților metodice la nivelul catedrei/comisiei, realizarea unor lucrări științifice, etc.


Cunun%C4%83.png

SIMPOZIONUL INTERNATIONAL“Educatie prin miscare”

EpM.jpg Simpozion%201.png Simpozion%202.png Simpozion%203.png Simpozion%204.png Simpozion%205.png Simpozion%206.png Simpozion%207.png
Cunun%C4%83.png

REORGANIZAREA ÎNVÂȚĂMÂNTULUI INTEGRAT ȘI SUPLIMENTAR SPORTIV, clase cu program sportiv, secții

1. Gr. Șc. CFR - Handbal
2. Gr. Șc. „Traian Vuia - Baschet”
3. Sc. Nr. 5 „Petrache Trișcu” - fotbal
4. Secția de caiac-canoe - Transfer la Dăbuleni
5. Înființare clase sportive - tip mozaic
6. ÎNFIINŢAREA “Liceului cu Program Sportiv „Petrache Trișcu” Craiova

LPS.pngLPS%20sala.jpg Tri%C8%99cu%201111.jpg Tri%C8%99cu%2011112.jpg


Cunun%C4%83.png

“STAFETA GENERATIILOR” Omagierea cadrelor didactice care si-au pus intrega activitate in slujba educatiei fizice si sportului scolar si care s-au pensionat în premieră națională

Transmiterea insemnelor profesorului de educație fizică de către pensionari către cadrele didactice debutante Un moment deosebit de emoționant când un tânăr absolvent preia ștafeta de la un cadru didadctic care a activat în învățământ o viață și își ia angajamentul că se va DEDICA COMPLET ACESTEI NOBILE MISIUNI DE DASCĂL.
Este momentul de recunoaștere a activității depuse și a respectului pentru devotamentul manifestat

%C8%98tafeta%20genera%C8%9Biilor.jpg

Fluier.jpg Cronometru.jpg Buchet%20de%20flori.jpg Baston.jpg


Cunun%C4%83.png

“Balul profesorilor de educație fizică și sport” în premieră națională

La sfrșitul anului școlar cadrele didactice și cu invitații lor sărbătoresc un an de muncă. Este o acțiune de consolidare a unor prietenii, de crearea sentimentului profund de apartenență la acest grup special al profesorilor de educație fizică.

Activitatea a fost preluată și de alte județe și discipline de învâțământ.

Bal.jpg Bal%202.jpg
Cunun%C4%83.png
Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License