Model

PROIECT
DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL

DENUMIREA PROIECTULUI
………………………………………………………………

ORIZONT DE TIMP : ……………………

INSTITUTII PARTENERE:

1. …………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………….

DOMENIUL SI TIPUL DE EDUCAŢIE IN CARE SE ÎNCADREAZĂ:

Domeniul : ……………………………………………………………………………………….
Tipul de educaţie : ………………………………………………………..

TIPUL DE PROIECT: …………………………………………………

APLICANTUL:
1. ……………………………………………………………………
2……………………………………………………………………..

COORDONATORUL PROIECTULUI:
Prof. …………………………………………………………………
Prof. …………………………………………………………………

CADRE DIDACTICE IMPLICATE:
1………………………………………………………………………
2……………………………………………………………………….

ARGUMENT :
………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

ANALIZA SWOT A PROIECTULUI DE PARTENERIAT

PUNCTE TARI:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….

PUNCTE SLABE :
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….

OPORTUNUTĂŢI :
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….
3. …………………………………………………………………………………………………………

AMRNINŢĂRI :
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….

SCOP UL PROIECTULUI:
………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………

OBIECTIVUL PROIECTULUI :
. ………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………………………….

OBIECTIVE SPECIFICE:
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….

GRUPURI ŢINTĂ :
1. ………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………….

RESURSE TEMPORALE :
Etapa I de proiectare :…………………………………………
Etapa II de organizare…………………………………………
Etapa III de desfăşurare :……………………………………………………
Etapa IV de evaluare :…………………………………………
Etapa V mediatizare a rezultatelor :……………………………

RESURSE MATERIALE:
. ………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………………………….

RESURSE FINANCIARE
. ………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………………………….

REZULTATE ASTEPTATE:
. ………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………………………….

MONITORIZAREA :
. ………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………………………….

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
. ………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………………………….

PROMOVAREA PROIECTULUI:
. ………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………………………….

EVALUARE:
. ………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………………………….

DISEMINARE:
. ………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………………………….

BENEFICIARI

. ………………………………………………………………………………………………………
. ……………………………………………………………………………………………………….

DESFĂŞURAREA PROIECTULUI
………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………

CALENDARUL ACTIVITATILOR

Nr. crt. Activitatea - Orizont temporal - Grupuri ţintă - Resurse umane - Resurse financiare - Coordonator - Indicatori de perform.
1.
2.
3.
4.
.
INSTITUŢIA INSTITUŢIA

…………………………….. ……………………………………….
…………………………… ………………………………………..

Nr …….. din ………… Nr…….din……………….

Director Director

Prof………………………. Prof. …………………………..

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License