Membrii De Onoare

MEMBRII de ONOARE
sunt persoanele străine de asociatie carora li se acorda acest titlu de către Adunarea Generală.
Calitatea de membru de onoare poate fi acordată unor personalităţi din ţară şi de peste hotare care s-au ilustrat prin activitatea desfaşurată în domeniul educaţiei fizice şi sportului.
Conferirea calităţii de membru de onoare se aproba de catre Adunarea Generala a A.P.E.F.S.J.D. după primirea acceptului de la persoana solicitată (în baza unei solicitări făcută de Consiliul Director).
Din rândul membrilor de onoare se poate alege de către Adunarea Generală: preşedintele de onoare al A.P.E.F.S.J.D.
(Cf. Statutului APEFSJ Dolj, cap. III, art. 8, pct. 2, paragraful 4)

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License