Membrii Inițiatori

MEMBRII INIŢIATORI

sunt toţi profesorii de educaţie fizică şi sport patrticipanţi la Consfătuirile profesorilor de educaţie fizică şi sport din data de 9 septembrie 2009,
desfăşurate la Liceul de Artă "Marin Sorescu", conduse de dl. profesor Cătălin Brînduşoiu - inspector şcolar de specialitatea educaţie fizică şi sport

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License