Evolutia Organizatorica

Pagină realizată de prof. Origen Staicu

EVOLUŢIA ORGANIZATORICĂ A SPORTULUI IN JUDETUL DOLJ
FORURI DE CONDUCERE

Aşa cum reiese din " Compendiu de istorie a sportului românesc " întocmit de dr. Andrei Bogdan Teodorescu publicat în Anuarul 2002 al Agenţiei Naţionale pentru Sport (pag.49), mişcarea sportivă naţională a parcurs patru etape organizatorice, care s-au reflectat direct în teritoriu şi fireşte şi în judeţul Dolj.

I. Perioada activităţii sportive din iniţiativă particulară. (1906-1940)

a) În 1906 se înfiinţează la nivel naţional " Federaţia Societăţilor de Gimnastică din România " (F.S.G.R) care a fost primul for de conducere a activităţii celor 18 societăţi din ţară, printre care şi " Societatea de gimnastică şi sport – Vigoarea " a liceului Carol I din Craiova, societate înfiinţată încă din 1895.
b) În anul 1912 se constituie " Federaţia Societăţilor Sportive din România " (F.S.S.R)- primul organ central al mişcării sportive din România, care a activat până în 1933.
Un an mai târziu de la constituirea FSSR (1913) se constituie Filiala FSSR-Craiova având ca preşedinte pe profesorul Nicolae Balaban.
c) În 1933 se constituie "Uniunea Federaţiilor Sportive din România" (U.F.S.R) şi tot în acest an a luat fiinţă "Comitetul Regional Oltenia al U.F.S.R", având ca preşedinţi pentru scurte perioade pe: C.C. Vorvoreanu, Gh. Stăvărache şi Marcel Stahie.
În 1934 se înfiinţează "Straja Ţării" – instituţie de stat care preia controlul absolut asupra instituţiilor ce operau cu educaţia copiilor şi tineretului, preluând totodată şi U.F.S.R-ul.
"Straja Ţării" este desfiinţată în 1940 şi mişcarea sportivă este preluată de O.S.R.

II. Perioada activităţii sportive sub control guvernamental (1940-1944).

În anul 1940 a luat fiinţă " Organizaţia Sportului Românesc " (O.S.R) care conduce sportul în ţara nostră până în 1944, având în teritoriu ca for de conducere, cu sediul la Craiova, Districtul Oltenia al O.S.R. .Acesta avea în subordine comitetele O.S.R: Tr. Severin, Tg. Jiu, Rm. Vâlcea, Craiova, Caracal, Calafat şi Corabia.

III. Perioada activităţii sportive sub control obştesc (1946-1989).

a) În 1944 se înfiinţează " Organizaţia Sportului Popular " (O.S.P) care îşi desfăşoară activitatea până în 1949. Drept urmare la Craiova se constituie Regionala a VII-a Oltenia a O.S.P.-preşedinte Victor Marinescu (arbitru de fotbal) scos din producţie de la Regionala C.F.R.Craiova.
Regionala VII-a OSP-Oltenia avea în subordine Comitetele orăşeneşti OSP de la Tr-Severin, Tg. Jiu, R. Vâlcea, Craiova, Calafat, Caracal, Corabia. Dupa 1946 s-au înfiinţat comitetele OSP la Drăgăşani, Strehaia, Băileşti şi Segarcea.
b) „Comitetul de Cultură Fizică şi Sport” (CCFS) se înfinţează în 1949 şi va conduce activitatea sportivă la nivel naţional până în 1957. La Craiova se constituie Comitetul Regional Oltenia al CCFS – preşedinţi pe scurte perioade: Vasile Dumitrescu, Oprea Paraschiv şi Virgil Constantinescu.
Comitetul Regional Oltenia al C.C.F.S., cu sediul la Craiova avea în subordine comitetele raionale - C.C.F.S. : Craiova, Turnu Severin, Strehaia, Baia de Aramă, Vânju Mare, Tg. Jiu, Novaci, Filiaşi, Melineşti, Calafat, Băileşti, Bechet, Caracal, Corabia şi Balş.
c) În anul 1957 se infinţează „Uniunea de Cultură Fizică şi Sport” (U.C.F.S) şi tot în acest an se constituie la Craiova Comitetul Regional Oltenia al UCFS având ca preşedinţi: Gh. Nicolau (1958), Smarandache Trotea (1958-1964) şi Augustin Brânduşe (1965-1967).
Comitetul Regional Oltenia al UCFS avea în subordine Comitetele raionale ale UCFS enumerate mai sus şi - înfinţat în 1965 - Comitetul orăşenesc Craiova al UCFS.
d) Din anul 1967 şi până în 1989 mişcarea sportivă din România este condusă de „Consilul Naţional pentru Educaţie Fizică şi Sport” (CNEFS).
Este anul când prin reforma administrativă se desfinţează regiunile şi raioanele şi se reînfinţează judeţele.
La nivelul Judeţului Dolj se constituie Consilul Judeţean pentru Educaţie Fizică şi Sport (C.J.E.F.S.) Dolj care a avut ca preşedinţi pe: Augustin Brânduse (1967-1975) şi Ioan Rinderu (1975-1989). CJEFS Dolj avea în subordine: Radioclubul Oltenia şi Administraţia Bazelor Sportive.

IV Perioada activităţi cu susţinere guvernamentală (din 1989)

a) Ministerul Sportului (M.S.); 1989-1990
b) Ministerul Tineretului şi Sportului (M.T.S.); 1990-2003
În 1990 se înfinţează Oficiul Judeţean pentru Tineret şi Sport Dolj (O.J.T.S.) având ca directori: Ion Dobriţoiu (1990-1992) şi Dumitru Popescu (1992-1994) şi director adjunct Nicolaie Braun (1993-1994).
Din luna ianuarie 1994 OJTS devine Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport (D.J.T.S) Dolj, director Janeta Daniela Popa (din 1995) şi director adjunct Nicolae Braun (1994-2003)
La data de 3 iulie 2003 se infinţează Agenţia Naţionala pentru Sport (ANS) iar la nivelul judeţului „Directia pentru Sport a Judeţului Dolj” (D.S.J) Dolj director: Janeta Daniela Braun, director adjunct – Nicolae Braun, director adjunct- Marius Toma (din anul 2005)

MAI ESTE de completat pina la 2010

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License