Educatie

FESTIVITATE DE PREMIERE
Roma, 19.02 2012

P%C3%A2rvculescu%20Nicolae.JPG

EXPUNERE DE MOTIVE

Luând în considerare :

1. Recunoaşterea pragmatică a educaţiei fizice şi sportului ca element constitutiv al educaţiei omului.
(Cf. Art. 5, paragraful 3 din Statutul APEFSJ Dolj)

2. Contribuţia , în calitate de profesor şi director, la promovarea educaţiei fizice şi sportului ca activităţi indispensabile omului modern.
(Cf. Art. 4, paragraful 1.1 din Statutul APEFSJ Dolj)

3. Transpunerea în literatură a personalităţii specialistului din domeniul educaţiei fizice şi sportului.
(Cf. Art. 5, paragraful 3 din Statutul APEFSJ Dolj) .

Ne referim la două situaţii :

a. Personajul Nicu Vişan din romanul "Aniversare", un profesor de educaţie fizică şi sport la care se îmbină în mod armonios pregătirea profesională cu cea pedagogică şi cultura cu educaţia. Dragostea pentru copii, capacitatea de empatie, conştiinciozitatea, seriozitatea, simţul datoriei, respectul adevărului şi spiritul de echitate, tactul pedagogic, competenţa şi pasiunea pentru disciplina pe care o predă şi în genere pentru cunoaştere, sunt câteva trăsături care îl definesc ca pe un profesor model.

b. Alegerea unui profesor de educaţie fizică şi sport drept erou principal pentru un roman, erou ce are ca model pe prof. Dumitru Michi Stegaru, profesor de educaţie fizică şi sport din Craiova. Este personajul Aurel Hobeanu, antrenorul de handbal. din romanul "Bravo lui", (Apărut la Editura Autograf MJM, 2008), fiind al şaselea roman publicat. Permiteţi-mi să citez din articolul criticului literar Ştefan Vlăduţescu : "În acest roman se evidenţiază tenacitatea, spiritul competitiv antrenat în competiţia cu propriile limite, în antiteză cu celălalt personaj - Adrian Filipescu. Cariera unui profesor de sport, om onest şi respectabil ca Aurel Hobeanu, este pusă în oglindă negativă cu cea a lui Adrian Filipescu, fiinţă josnică şi intrigantă, fără respect pentru valori şi persoane."
(Cf. Ştefan Vlăduţescu, "Un roman al interiorităţilor goale" - articol publicat în Revista "Ramuri", 2008)

4. Evidenţierea, în cel de al şaptelea roman publicat "Cât văd cu ochii", a unei activităţi sportive inedite, prezentând întrun mod foarte atrăgător şi original un meci de fotbal între copii, desfăşurat pe un teren improvizat (maidan).
(Cf. Art. 5, paragraful 5 din Statutul APEFSJ Dolj)

5. Bagajul deosebit pe care îl posedă, de cunoştinţe şi informaţii din domeniul sportiv care în anumite direcţii este superior unui specialist în domeniut.
(Cf. Paragraful 9 din "Jurământul profesorului de educaţie fizică şi sport")

6. Respectarea spiritului olimpismului. Olimpismul este o filozofie a vieţii - doctrină a fraternităţii dintre trup şi suflet. Şi aici îl putem aminti pe autorul Pindar (521 – 441 BC), cunoscut poet liric elen, care a cântat, cred că a fost primul autor , în "EPINICIA" virtuţile învingătorilor la marile jocuri. Asociind sportul culturii şi educaţiei, Olimpismul se vrea creatorul unui stil de viaţă bazat pe bucuria aflată în efort, pe valoare educativă a bunului exemplu şi a respectului faţă de principiile etice fundamentale universale, ceea ce domnul prof. Nicolae Pârvulescu realizează pe deplin.
(Cf. Paragraful 5 din "Jurământul profesorului de educaţie fizică şi sport")

7. Calitatea de Membru de onoare al A.P.E.F.S.J.Dolj

Se conferă Trofeul "EDUCAŢIE pentru MIŞCARE al APEFSJ Dolj pentru anul 2011, secţiunea "Educaţie" domnului prof. NICOLAE PÂRVULESCU, membru al Uniunii Scriitorilor din România şi membru de onoare al asociaţiei profesorilor de educaţie fizică şi sport din judeţul Dolj.

Trofeul este însoţit de Jurământul profesorului de educaţie fizică şi sport.

Înmânarea Trofeului şi a Jurământul profesorului de educaţie fizică şi sport este făcută de primii doi laureaţi care au primit trofeul "Educaţie pentru mişcare" :
 Prof. Viorica Toma, prima profesoară care a primit trofeul "Educaţie pentru mişcare"
 Prof. Iulian Săvescu, primul profesor care a primit trofeul "Educaţie pentru mişcare"

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License