Denumirea Asociatiei

ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT DIN JUDEŢUL DOLJ

FORMA JURIDICA A ASOCIATIEI

“Asociaţia Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din Judeţul Dolj” s-a constituit ca o organizaţie cu scop nelucrativ si nepolitic, nonguvenamentală, organizată pe principiul nonprofitului, şi care îşi desfaşoară activitatea în conformitate cu legile române şi prevederile propriului statut.

A.P.E.F.S.J.Dolj

este o organizaţie cu personalitate juridica, constituită de persoane fizice/juridice, denumite membri, ce aparţin aceleiaşi profesiuni, unor profesiuni înrudite sau alte persoane, care contribuie atât material, cât şi prin cunoştinţele şi munca lor la realizarea scopului şi obiectivelor specifice legate de domeniul educaţiei fizice şi sportului , în conformitate cu scopul şi obiectivele urmărite de asociaţie, prezentate în propriului statut.

CONSTITUIREA ASOCIATIEI

s-a făcut în baza art. 40 din Constituţia României şi a ORDONANŢEI nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, prin libera asociere a membrilor ei, in urma obţinerii unei autorizaţii date in prealabil de organele de specialitate şi in condiţiile prevăzute de lege, adoptându-se în acest scop, de către adunarea generala a asociaţilor, actul constitutiv şi statutul.

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License