Curriculum Vitae Pentru Membru Asociat

Curriculum Vitae
(pentru aderarea la A.P.E.F.S.J.D.
ca membru asociat)

Numele şi prenumele : _
Cetăţenia : _

Adresă : _
Nr. telefon : _
/
Adresă e-mail :
Aria ocupaţională :
Locul de muncă :
Profesia : _
_
Funcţia :
Experienţă profesională în domeniul sportiv şi/sau management:

_
_
_
_
Rezultate obţinute în domeniile mai sus menţionate :
_
_
_
_
_
_
Competenţe dobândite în profilul obiectului de activitate al asociaţiei :
_
_
_
_
_
_
_
___

Domenii preferate de activitate :
_
_
_
Aptitudini şi competenţe personale :Competenţe şi cunoştiinţe de utilizare a calculatorului :
_
_

Competenţe şi aptitudini tehnice :

_
_
Competenţe şi aptitudini organizatorice :
_

_

Limbi străine cunoscute (citit, scris, vorbit) :
_
_

Data : ___

Semnătura

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License