Curriculum Vitae Nicolae Cojocaru

Nume / Prenume COJOCARU NICOLAE
E-mail moc.oohay|uracojoc_ealocin#moc.oohay|uracojoc_ealocin

Locul de munca actual : pensionar și Președintele Asociaţiei Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din Judeţul Dolj
Aria ocupationala EDUCATIE pentru MIŞCARE

Poz%C4%83%20Nicu.JPG


Experienta profesionala
Perioda - 13.10.1994 – 31.08 2009
Functia sau postul ocupat - Inspector Şcolar de educatie fizica si sport
Principalele activitati si responsabilitati - Coordonarea activităţiilor de educatie fizica si sport ( indrumare si control )
- Coordonator al activitatilor de siguranta civica in unitatile de invatamant din Judetul DoLj
- Coordonator al activitatilor din domeniul situatiilor de urgenta desfasurate in unitatile de invatamant din judetul Dolj
-Coordonarea activitatilor manageriale din Sectorul de indrumare Bailesti
Numele si adresa angajatorului - Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj, Str. Ion Maiorescu Nr. 6 Craiova, Dolj, România
Tipul activitatii sau sectorul de activitati - Indrumare si control la educatie fizica si sport ; management si educatie
1 oct. - 31 dec. 2012 = Moderator la emisiunea ”Panoramic sportiv” la postul TLU Craiova

Educatie si formare
Perioada 1964-1968
Calificarea / diploma obtinuta - Profesor de educatie fizica si sport

Domenii principale studiate / competente dobândite
- Educatie fizica si sport
Numele si tipul institutiei de invatamint / furnizorului de formare - ACADEMIA NATIONALA DE EDUCATIE SI SPORT BUCURESTI
Nivelul de clasificare a formei de invatamint / formare - Universitar

PERFECTIONARE :

PRIN GRADE DIDACTICE:
-Definitivat , Gradul Didactic I I , Gradul didactic I

PRIN STAGII DE FORMARE:

 „Cursul de formare de formatori in educatie pentru sanatate din cadrul Programului National ‚,Educatie Pentru Sanatate In Scoala Romaneasca ,, 28.10.2005
 Curs de perfectionare pentru metodisti 20.11.2003 I.S.J.Dolj
 Cursul de initiere in utilizarea calculatorului 11-11.2002 C.C.D.Dolj
 Seminarul ,,Didactica discplinelor scolare 28.05.2001 M.Ed.C.
 Stagiu de pregatire ,,Management si Finantare ,, curs de formare a inspectorilor scolar, M.Ed.C.
 Stagiu de formare pentru inspectia scolara 2006 M.Ed.C.
 Curs de initiere in dansul sportiv 2006 C.C.D. Dolj

Aptitudini si competente personale :
 stare psihica buna, manierat,optimist,
 simt al umorului, simt al masurii ,
 tolerant, spirit democratic ,
 pricepere organizatorica ,capacitate de comunicare
 stapanire de sine, cumpatat

Competente si abilitati sociale dovedite
- Capacitati de lucru in echipa
- Capacitati de lucru cu copiii si adultii
- Abilitati manageriale
- Desfăşurare de activităţi de consiliere pe probleme educative
- Respect pentru colegi
- Programarea si organizarea activitatilor

Competente si aptitudini organizatorice dovedite
A dovedit, ca director adjunct, inspector scolar şi preşedintele APEFSJ Dolj următoarele aptitudini:
- de coordonare a echipelor de întocmire a proiectelor
- de coordonare echipe de inspectori în cadrul inspecţiilor efectuate în Craiova şi în judeţ
- de negociere a conflictelor în unităţile şcolare
- de consiliere a managerilor de şcoli în elaborarea documentelor pentru activităţi educative şcolare şi extraşcolare ,protectie civila,educatie fizica,siguranta civica
- de organizare si coordonare a cercurilor pedagogice la nivel judetean
- de organizare şi coordonare a examenelor naţionale la nivelul judeţului.
- de organizare a simpozioanelor judetene si rationale
- de organizare de spectacole si manifestari cultural-artistice

ACTIVITATEA METODICĂ / IMPLICAREA ÎN PROIECTE DIDACTICE:
La nivelul unităţii de invatamant
• Susţinerea de referate şi lecţii demonstrative la comisia metodică;
• Organizarea activităţilor conform fişei postului de responsabil comisie metodică şi director adjunct;
• Implicarea activă în toate programele derulate de şcoala , pe parcursul anilor ;
• Realizarea de parteneriate cu organizaţii nonguvernamentale şi instituţii de cultură;
• Organizarea concursurilor şcolare stabilite de I.S.J. Dolj, si M.E.C.I.;
• Menţinerea legăturii şi transmiterea informaţiilor între I.S.J. şi cadrele didactice din şcoala;
• Organizarea de simpozioane judetene, nationale si internationale

La nivel judeţean:
• CONCURSURI ŞCOLARE:
 Preşedinte / vicepreşedinte / membru in comisii judetene la Concursurile Naţionale
- Metodist al inspectoratului şcolar judeţean dolj:
 1985-1994
- Membru in comisia nationala de educatie fizica si sport a Ministerului Educatiei, Cercetarii si Inovarii :
 1996 – 2008
- Membru in comisiile de lucru ale MECT de redactare a regulamentelor scolare pentru invatamantul vocational sportiv
 1997 – 1998
- Membru in grupul de lucru pentru programele scolare de educatie fizica si sport :
 2000 -2001
- Formator national : „Educatie pentru sanatate in scoala romaneasca”
- Formator judetean : pentru acereditarea calitatii de metodist

PARTENERIATE CU COMUNITATEA LOCALĂ:
 Prefectura Judetului Dolj
 Consiliul Judetean Dolj
 Consiliul Local Craiova
 Directia Judeteana pentru Sport
 Clubul Sportiv Municipal Craiova
 „Tinerii lupta in potriva viciilor mileniului III”
 Etc.

- EXAMENE NAŢIONALE:
 Examen de admitere in licee, membru comisie, 1983 - 1989
 Examen de admitere in treapta II a de liceu, membru comisie 1983 - 1989
 Examenul Naţional de Capacitate / Teste Naţionale: presedinte / vicepreşedinte / membru comisie centru de examen, 2003-2005.
 Examenul Naţional de Bacalaureat: vicepreşedinte / membru al comisiei din CZE– 2004, 2005.
 Presedinte Centru de concurs pentru ocuparea locurilor vacante din invatamantul preuniversitar, 2006
- CONCURSURI SPORTIVE ŞCOLARE:
 Organizator campionate nationale scolare, 1974 - 1989
 Organizator concursuri sportive locale, judetene, nationale din cadrul Olimpiadei Nationale a Sportului Scolar : 1994 – 2009
 Participarea la organizarea unor concursuri internaţionale

- ACTIVITATE PUBLICISTICA
 Director al revistei „PALESTRA” a profesorilor de educatie fizica din judetul Dolj
 Membru al „Societatii scritorilor doljeni”
 Initiatorul si indrumatorul ciclului de caiete metodice ale I.S.J.Dolj (31 de caiete metodice)
 Cartea „ Elemente de teoria si metodica educatiei fizice si sportului” coautor , Editura Universitatii Craiova
 Cartea „ Metodica predarii educatiei fizice in ciclul primar” , coautor , Editura „Gheorghe Alexandru” 2002
 Cartea ”Vechi si nou in relatia scoala - familie” coautor ,Editura Sitech 2004
 Cartea „Jocuri si stafete” , coautor ,,Editura „Gheorghe Alexandru”2003
 Caietul metodic „ Protectia fizica a elevilor” I.S.J.Dolj 2004 coautor
 Manualul „Protectia civila si apararea impotriva dezastrelor” coautor ,Editura Policrom 2003
 Auxiliarul de management „Ghidul directorilor” publicat de I.S.J.Dolj 2002
 Auxiliarul didactic„Ghid de protectie civila” publicat de ISJ Dolj
 „ Regulament cadru intern pentru unitatile de invatamant din, judetul Dolj” ,2 005, coautor
 Regulamentul de organizare a simpozioanelor organizate de unitatile de invatamant din judetul Dolj,
coautor, ISJ Dolj
 Regulamentul de intocmire a Portofoliului cadrului didactic, ISJ Dolj
 Articole in Revista „Palestra” a profesorilor de educatie fizica si sport din Dolj
 Articoel in Revista de Istorie a profesorilor de istorie din judetul Dolj
 Regulamentul concursului „Invatand imi apar viata”
 Regulamentul Cadru Intern pentru unitatile de invatamant din judetul Dolj
 Regulamentul concursului „Copiii ajuta pompierii”

DIPLOME , ORDINE SI MEDALII OBTINUTE :
 Diplome I.S.J. Dolj , I.S.J .Valcea , Comitetul Olimpic Roman , Directia Judeteana pentru Sport Dolj , C.lubul Sportiv Municipal Craiova , Sport Club Municipal Craiova, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Oltenia” al judetului Dolj , Comitetul Olimpic si Sportiv Roman, Federatia Romana de Atletism, , Federatia Romana de Scrima, Federatia Romana de Handbal, etc.
 MEDALIA „ Profesor evidentiat” acordata de Ministerul Invatamantului, 1984
ORDINUL „ Meritul pentru invatamant” in grad de ofiter , acordat de Presedintele Romaniei, 2004

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License