Curriculum Vitae

Curriculum Vitae
(pentru aderarea la A.P.E.F.S.J.Dolj în calitate de membru asociat)

Numele şi prenumele : …………………………………………………………………

Cetăţenia : ……………………………………………………………………………..

Adresă : ………………………………………………………………………………..

Nr. telefon : ……………………………………………………………………………

Adresă e-mail : ……………………………………………………………………….

Aria ocupaţională : …………………………………………………………………..

Locul de muncă : …………………………………………………………………….

Funcţia : ………………………………………………………………………………
..
Experienţă profesională în domeniul sportiv şi/sau management:
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Rezultate obţinute în domeniile mai sus menţionate :
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Competenţe dobândite în profilul obiectului de activitate al asociaţiei :
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Domenii preferate de activitate :
………………………………………………………………
………………………………………………………………
………………………………………………………………

Competenţe şi cunoştiinţe de utilizare a calculatorului :
……………………………………………………………….
……………………………………………………………..

Competenţe şi aptitudini tehnice :
……………………………………………………………..
……………………………………………………………..

Competenţe şi aptitudini organizatorice :
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….-

Alte aptitudini şi competenţe personale :
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

Limbi străine cunoscute (citit, scris, vorbit) :
…………………….. ………………………………………
………………………………………………………………

Data : …………………………………………………….

Semnătura ………………………………………………

…………………………………………….

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License