Contract de donatie

CONTRACT de DONAŢIE

Incheiat astazi :…………………………………… la ……………………………………..

Între :

1. DONATOR_:…………………………………………………………………………………………………………..
domiciliat în localitatea ………………………………… , judeţul ……………………. str…………………….. nr……….. bl………… sc…….. ap. ……… născut la data …………………………….. în localitatea …………………………. …. judeţul ……………….. fiul lui ……………………………… şi…………………. posesor al C.I. seria ………………… . nr._, eliberat de ………………………………. la data……………………………………………………..

2. DONATAR :
+++ ASOCIAŢIA PROFESORILOR DE EDUCAŢIE FIZICĂ şi SPORT DIN JUDEŢUL DOLJ,

reprezentată de prof. COJOCARU NICOLAE, în calitate de preşedinte, domiciliat în localitatea Craiova , judeţul Dolj, str.Anul 1848, nr. 10, bl. D, sc. 2, ap.7, născut la data de 30 octombrie 1945, în localitatea Cetate, judeţul Dolj, fiul lui Petre şi Ioana, posesor al C.I. seria DX, nr. 269361, eliberat de Poliţia municipiului Craiova la data de 22 iulie 2003
1. Eu, , donatorul, donez donatarului
suma de :
pentru : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Eu Cojocaru Nicolae, donatarul, accept încheierea prezentului contract de donaţie a sumei de ………………………………………………………………….. pentru …………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Alte clauze : Folosirea donaţiei în alte scopuri anulează prezentul contract.

DONATOR
…………………………………………..

DONATAR
Prof. Nicolae Cojocaru

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License