Certificat nominal de voluntar

ASOCIAŢIA PROFESORILOR
DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DIN JUDEŢUL DOLJ
Craiova, Str. Brestei Nr. 156, Tel/Fax 0251-422.743
0722-781.520; www.apefsjdolj.ro, moc.oohay|jlodjsfepa#moc.oohay|jlodjsfepa

CERTIFICAT NOMINAL de VOLUNTAR

Nr………. din……………….

Domnul …………………………………………………având funcţia de ………………………………..

la …………………………………………………….cu CNP ………………………………………. a activat

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..

şi

……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………..
În urma activităţilor desfăşurate domnul profesor a dobândit capacităţi de lucru în echipă,

capacităţi de lucru cu copii şi adulţii, abilităţi manageriale, respect pentru colegi, programarea

activităţilor.

Prezentul certificat s-a eliberat în conformitate cu Legea 195 din 2001 cu modificările şi completările

ulterioare – Legea Voluntariatului, cap II, art. 7, paragraful d.

Preşedinte
Prof. Nicolae COJOCARU

Eliberat cu nr. …………..din ……………………

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License