Ce Este Voluntariatul

VOLUNTARIAT

Oferă-te voluntar! Schimbă ceva! , este deviza sub care Consiliul Uniunii Europene a elaborat decizia Nr. 15658/09 din 24 noiembrie 2009 privind declararea anului 2011 ca " ANUL EUROPEAN AL VOLUNTARIATULUI". Circa 100 de milioane de cetăţeni ai Uniuni Europene sânt implicaţi în activităţi de voluntariat. Patru milioane dintre aceştia sânt români.

Voluntariatul reprezintă una dintre componentele esenţiale ale cetăţeniei active şi democraţiei, care concretizează valori europene precum solidaritatea şi nediscriminarea şi care contribuie prin aceasta la dezvoltarea armonioasă a societăţilor europene. Activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la solidaritate.

Pentru lumea civilizată, voluntariatul inseamna de multa vreme ceva foarte important. Inseamna ceea ce fiecare dintre noi este capabil sa ofere societatii, fara sa ceara nimic in schimb. Este capacitatea de a fi generos cu ceilalti, de a fi altruist, de a-ti dori sa ajuti, atunci cand iti sta in putere sa o faci, fara sa astepti recompense.
În sensul Legii voluntariatului nr. 159/2001, art. 2: "voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de persoane fizice,denumite voluntari, in cadrul unor raporturi juridice, altele decât raportul de munca şi raportul juridic civil de prestare a unei activităţi remunerate"

Legea fundamentează următoarele principii pe care le promovează in practica manageriala:
 participarea ca voluntar, pe baza consimţământului liber exprimat;
 implicarea activa a voluntarului în viata comunităţii;
 desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din partea beneficiarului activităţii;
 recrutarea voluntarilor pe baza egalităţii şanselor, fără nici un fel de
discriminări.

Personalul voluntar se implica profesional şi exigent in acţiunile şi activităţile pentru care îşi oferă serviciile. Majoritatea activităţilor in care sunt implicaţi voluntarii au caracter oficial sau sunt de interes public, responsabilitatea fiind maxima.

În organizarea activităţilor derulate de asociaţia sportivă şcolară, sportive sau educative, folosirea voluntarilor este deosebit de benefică, atât prin acoperirea personalului de care este nevoie cât şi prin următoarele valenţe :
 solidaritatea şi nediscriminare care contribuie la dezvoltarea armonioasă a societăţii
 constituie o experienţă bogată de învăţare
 facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale

Cine poate fi voluntar la acţiunile întreprinse de asociaţia sportivă şcolară ?
Următoarele categorii pot să ajute la desfăşurarea, în condiţii foarte bune, a acestor acţiuni :
Profesori din şcoală, de alte discipline de învăţământ
 Pedagogi şcolari (pentru acţiunile întreprinse cu elevii din cămine)
 Părinţi ai elevilor
 Sportivi de performanţă din localitate
 Foşti sportivi de performanţă
 Membrii Colegiilor de arbitrii din Comisiile judeţene pe ramuri sportive
 Orice persoană care doreşte să participe la desfăşurarea activităţilor organizate cu elevii
 Simpatizanţi ai mişcării sportive
 Organizaţii de voluntariat
 Alte organizaţii nonguvernamentale

Condiţiile minime şi calităţile speciale solicitate unui voluntar sunt:
 dedicaţie totala succesului activităţilor asociaţiei;
 capacitatea de a oferi un standard înalt al serviciilor;
 atitudine prietenoasa şi pozitiva;
 capacitatea de a vorbi şi de a scrie in limba engleza şi in alta limba oficiala,
 disponibilitatea de a participa la sesiuni de pregătire, instruire;
 disponibilitatea de a lucra pe perioada desfăşurării activităţilor;
 capacitatea de a media conflictele posibile,
 abilităţi de comunicare, pricepere organizatorică
 stare psihica buna, manierat,optimist,
 simt al umorului, simt al masurii ,
 tolerant, spirit democratic ,
 stapanire de sine, cumpata
 Capacitati de lucru in echipa
 Capacitati de lucru cu copiii si adultii
 Abilitati manageriale

Activităţile în care pot activa voluntarii, conform pregătirii şi opţiunilor lor pot fi :
 organizarea competiţiilor sau activităţilor educative
 arbitraje
 activităţi de secretariat
 amenajări
 relaţia cu mass media
 servicii tehnice/tehnologice
 primire delegaţii de sportivi
 translatori
 asigurarea ordinei
 servicii pentru spectatori
 transportul oficialilor
 servicii cazare şi alimentaţie
 conducerea autovehiculelor
 comunicaţii
 servicii de medicină - asistenţă
 altele

Voluntarii pot primi un ecuson/insignă/certificat/adeverinţă de participare din partea asociaţiei,
Evidenţa lor şi a participărilor la activităţi se vor consemna întrun registru special.
Pentru a evidenţia activitatea deosebită depusă de un voluntar se poate institui distincţia "Voluntarul anului ….".

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License