Aspecte ale integrarii prin sport a persoanelor cu dizabilitatí
dizablit%C4%83%C8%9Bi%201.png

Autori:Dunoiu Petruta Larisa;Coluneanu Veronel
Colegiul National “Carol I” Craiova

Abstract. Practiced in educational institutions but also in leisure, sport became a profession requiring not only active involvement but also participation to the show offered by him, thus having a large social area.
Purpose.
Emphasizing the importance of sport as a primary approach of social integration for people with mental disabilities.
bold text
Methods.

dizablit%C4%83%C8%9Bi%202.jpg

We analyzed the specialized literature using bibliographic study and we identified a total of 23 references from which we selected a number of 12 bibliographic materials that were representative to bring an additional argument to the importance of sport as a primary approach of social integration of persons with mental disabilities. In terms of form documents were consulted books and journals,various graphic and electronic information sources(internet).

Results.
Bibliographic references cited support the idea of the importance of social integration of people with mental disabilities through sports and they are addressing different aspects that together provide an overview of the complexity of this process, emphasizing the necessity to develop the right environment, both in terms of material and human resources, to achieve this goal in optimal conditions.

Discussions.
Scientific research results and practical experience have shown the importance of exercise practice in general, and sport,especially for people with disabilities, which leads to the idea that the state, society must give more importance to the role of sport in his social policy and strategy regarding the protection of persons
with disabilities.

Rezumat.
Sportul, ca fenomen social, devinedin ce în ce mai important în societăţile moderne,în condiţiile în care tot mai mulţi oameni îlpractică, se documentează despre sport sau îlprivesc ca spectatori. Practicat în instituţiile deînvăţământ, dar şi în timpul liber, sportul a devenito profesie însemnând nu numai implicarea activăci şi participarea la spectacolul oferit de acesta,având aşadar o largă arie socială.

dizabilit%C4%83.jpg

Scop.
Accentuarea importanţei sportului camodalitate principală de integrare socială apersoanelor cu dizabilitate mintală.

Metode.
Amanalizat literatura de specialitate folosind metodastudiului bibliografic şi am identificat un număr de23 de referinţe bibliografice din care am selectatun număr de 12 materiale bibliografice care au fost reprezentative pentru a aduce un argument în plusimportanţei sportului ca modalitate principală de

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License