Adresa Pensionari

ASOCIAŢIA PROFESORILOR
DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT
DIN JUDEŢUL DOLJ
Craiova, Str. Brestei Nr. 156, Tel/Fax 0251-422.743
0722-781.520; www.apefsjdolj.ro, moc.oohay|jlodjsfepa#moc.oohay|jlodjsfepa

Adresă către pensionari

Nr. 8 din 25 iulie 2010

CĂTRE

……………………………………………………………

Asociaţia Profesorilor de Educaţie Fizică şi Sport din Judeţul Dolj doreşte să organizeze o întâlnire cu cadrele didactice de educaţie fizică şi sport, care sunt pensionari, în vederea organizării anuale a unui ,,Bal al profesorilor de educaţie fizică pensionari".
Considerăm necesară organizarea acestui eveniment pentru următoarele motive :
Analizarea oportunităţii înfiinţării unui ,,Club al pensionarilor", pentru organizarea unor acţiuni de socializare şi de petrecere a timpului;
Analizarea necesităţii completării Statutului asociaţiei cu prevederi specifice pensionarilor, ca propunere pentru Adunarea Generală;
Studierea posibilităţii de a crea un grup de voluntari, în cadrul asociaţiei, pentru a sprijini/consilia cadrele didactice active;
Acordarea de sprijin emoţional/material colegilor pensionari în suferinţă;
Strângerea materialului necesar pentru publicarea unei cărţi : ,, Amintiri ale dascălilor de sport";

Propunem ca dată de desfăşurare : 1 octombrie 2010 (prima ediţie). Această dată este ,,Ziua internaţională a persoanelor de vârsta a treia";
Locul de desfăşurare : Restaurantul CRAIOVA
Participare : singur sau însoţit;
Cheltuieli de participare : conform preferinţelor;

Cu deosebită stimă,

Preşedinte
Prof. Nicolae COJOCARU

Dacă nu este specificat altfel, conţinutul acestei pagini este licenţiat sub Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License